Jolanda Keijsers

Functie:
Sr Business Consultant

Ik werk aan het vertalen van maatschappelijke opgaven naar integrale samenwerking en meerpartijen co-creatie (publiek, privaat en burgers). Gericht op de ontwikkeling, toepassing en evaluatie van innovatieve (technologische) oplossingen en met als doel een zo gezond en gelukkig mogelijk leven met gelijke kansen voor iedereen. Mijn focus op dit moment is de positionering van TNO in de City Deal Gezonde & Gelukkige Steden.

Leiden - Sylviusweg

Sylviusweg 71
2333 BE Leiden