Joris Dijkstra

Functie:
Senior Scientist Environmental Geochemistry and Soil Quality at TNO and Wageningen University

Dr. ir. Joris J. Dijkstra is senior wetenschappelijk onderzoeker op het gebied van bodemkwaliteit en milieugeochemie. Daarnaast is hij gastonderzoeker aan Wageningen University, waar hij toegepast onderzoek bij TNO verbindt met academisch onderzoek, voornamelijk door middel van het begeleiden van promovendi op de genoemde onderzoeksgebieden.

Onderzoeksgebieden

Het onderzoek van Joris Dijkstra richt zich in de breedte op de relatie tussen menselijke activiteiten in en op de ondergrond en de kwaliteit van bodem en grondwater, bijvoorbeeld in relatie tot de energietransitie en circulariteit. Dit onderzoek is van belang om een goede balans te vinden tussen enerzijds de verschillende functies die de ondergrond vervult en anderzijds de instandhouding van de kwaliteit van de bodem en van grondwatervoorraden (“groundwater stewardship”). Binnen dit werkveld heeft hij een bijzondere expertise opgebouwd op het gebied van de geochemie van industriële reststoffen en de interactie die deze materialen aangaan met de natuurlijke ondergrond, bijvoorbeeld door verspreiding van verontreinigingen vanuit deze materialen naar bodem en  grondwater. Voorbeelden zijn metallurgische slakken, assen, en gebaggerd verontreinigd sediment. Daarnaast verricht hij samen met zijn collega’s onderzoek naar de (geochemische) eigenschappen van de ondiepe stedelijke ondergrond in relatie tot de toekomstige geologische kartering van antropogene (door mensen gevormde) afzettingen.

Belangrijke publicaties

  • Gerardu, T., Dijkstra, J.J., Beeltje, H., Renesse, A. Van, Duivenbode, V., Griffioen, J., 2023. Accumulation and transport of atmospherically deposited PFOA and PFOS in undisturbed soils downwind from a fluoropolymers factory. Environmental Advances 11, 100332.

  • Dijkstra, J.J., Comans, R.N.J., Schokker, J., Van der Meulen, M.J., 2019. The geological significance of novel anthropogenic materials : Deposits of industrial waste and by-products. Anthropocene 28,

    De 3 meest geciteerde publicaties:

  • Dijkstra, J.J., Meeussen, J.C.L., Comans, R.N.J., 2004. Leaching of Heavy Metals from Contaminated Soils:  An Experimental and Modeling Study. Environmental Science and Technology 38, 4390–4395.

  • Dijkstra, J.J., van der Sloot, H.A., Comans, R.N.J., 2006. The leaching of major and trace elements from MSWI bottom ash as a function of pH and time. Applied Geochemistry 21, 335–351.

  • Astrup, T.F., Dijkstra, J.J., Comans, R.N.J., van der Sloot, H.A., Christensen, T.H., 2006. Geochemical modeling of leaching from MSWI-airpollution-control residues. Environmental Science and Technology 40, 3551–3557.

Utrecht

Princetonlaan 6
3584 CB Utrecht

Postadres

Postbus 80015
3508 TA Utrecht