Josephine Sassen

Josephine Sassen-van Meer

Functie:
Senior Scientist Integrator
Josephine Sassen

Ik ben deskundige in transdisciplinair werken en systeemdenken. Specifiek hou ik mij bezig met het bouwen van bruggen tussen het theoretische concept van systeemdenken, en de (weerbarstige) praktijk. Dit doe ik vanuit mijn specialisatie in “menselijk denkvermogen onder extreme omstandigheden”. U kunt mij benaderen voor vragen over de ontwikkeling van TNO’s “systeem innovatie methodologie” en de experimentele systeemtafels die wij momenteel hebben lopen.

Projecten en specialisaties die ik heb ontwikkeld

Publicaties van mij

De drijfveer in mijn werk is een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke transities die leiden tot een steeds gezonder, eerlijker, en compassievoller maatschappij. Mijn bijdrage ligt in het domein van het menselijke denken dat randvoorwaardelijk is om deze transities mogelijk te maken.

Soesterberg

Kampweg 55
3769 DE Soesterberg

Postadres

Postbus 23
3769 ZG Soesterberg