Kallol Das

Functie:
Senior scientist

"We weten wat de samenleving nodig heeft, nu en in de toekomst" - Senior scientist Kallol Das kijkt graag vooruit. Hoe ziet de wereld er over tien, vijftien jaar uit als intelligente draadloze netwerken naadloos interacteren met mens en omgeving?

"Zelfrijdende auto’s, draadloze robots in fabrieken, artsen die op afstand chirurgische ingreep verrichten: dit klinkt nu nog als science fiction maar het gaat er toch echt van komen. In de Networks onderzoeksgroep ontwikkelen we de draadloze netwerken van de toekomst, samen met onze partners in binnen- en buitenland. Deze technologieën moeten niet alleen robuust en veilig zijn, maar ook sneller kunnen reageren dan een mens kan denken. Dankzij de vooruitgang in AI en machine learning-technologie, en de toegenomen rekenkracht zijn we hard op weg om deze uitdagende doelen te realiseren."

Maatschappelijke impact

"Bij TNO houden we ons niet alleen bezig met de uitdagingen van vandaag, maar doen we ook veel onderzoek voor de wereld van morgen. Dat is anders dan in de academische wereld, waar het bij onderzoek meestal niet om praktische toepasbaarheid draait. En anders dan de industrie, die zich veel meer laat leiden door productportfolio’s en de waan van de dag. TNO slaat een brug tussen deze twee werelden door wetenschappers de kans te geven te werken aan vraagstukken die ertoe doen. Door publiekprivaat samen te werken met onze academische en industriële partners weten we wat de samenleving nodig heeft, nu en in de toekomst."

Innovatie die ertoe doet

"Tijdens mijn PhD en postdoc aan de Universiteit Twente hield ik me bezig met fundamentele onderzoeksvragen over de uitdagingen van morgen. Op de achtergrond speelde altijd de vraag of mijn uitvindingen in de praktijk ook echt zouden werken en welke rol ze zouden gaan spelen in het leven van de eindgebruiker. Bij TNO ligt daar veel meer de focus op. Hier werk ik aan projecten die variëren van onderzoek met een low technology readiness level, resulterend in patenten, tot contractonderzoek voor opdrachtgevers. Altijd met de ambitie om technologie niet alleen een beetje beter te maken, maar om echt te innoveren met impact voor mens en samenleving."

Diversiteit

"Mijn projecten hebben bijna altijd een internationaal en multidisciplinair karakter. Doordat ik in verschillende landen gewoond en gestudeerd heb, ben ik ervan overtuigd dat je met een divers team creatiever en innovatiever bent. Ik word graag uitgedaagd en bekijk dingen graag vanuit verschillende perspectieven, omdat ik denk dat dit essentieel is voor excellent onderzoek. In de Networks onderzoeksgroep krijg ik hier alle kans voor met getalenteerde en vriendelijke collega’s uit vijf werelddelen.

TNO-breed is dit minder het geval. TNO is een aantrekkelijke en interessante werkgever voor getalenteerde mensen uit de hele wereld. Het is echter niet altijd gemakkelijk om deze mensen aan te trekken. Omdat ik hier een bijdrage aan wil leveren, ben ik lid geworden van de International Diversity Group van TNO. Ik kijk ernaar uit dat TNO echt een thuisbasis voor talent is met een inclusieve werkomgeving."

Toekomst

"TNO heeft een grote diversiteit aan projecten, je kunt hier alle kanten op. In sommige projecten ben ik meer adviseur dan scientist, soms neem ik deel aan normalisatievergaderingen waar strategische beslissingen worden genomen. Zo ontdek je vanzelf welke rol het beste bij je past. TNO heeft een open cultuur waarin je kunt laten zien wat je te bieden hebt en kunt groeien in de richting die je voor ogen hebt. Voorlopig wil ik graag aan de inhoud werken. Wie weet wat de toekomst brengt."

Den Haag - New Babylon

Anna van Buerenplein 1
2595 DA Den Haag

Postadres

Postbus 96800
2509 JE Den Haag