Maaike Snelder

Maaike Snelder

Functie:
Principal Scientist
Maaike Snelder

In mijn onderzoek houd ik me bezig met de ontwikkeling van modellen en tools om veerkrachtige systemen voor toekomstige mobiliteit te ontwerpen om te zorgen dat steden en regio's toegankelijk en leefbaar blijven.

Onderzoeksgebied

Dit is een enorme uitdaging, want het huidige mobiliteitssysteem heeft zijn grenzen bereikt; er is nauwelijks capaciteit over. Daardoor kunnen kleine verstoringen leiden tot lange vertragingen. Als we niets doen, zal dit steeds vaker gebeuren, met steeds grotere gevolgen. Het aantal autokilometers neemt toe naarmate het aantal inwoners rond steden toeneemt en automatisering het aantrekkelijker maakt om met de auto te gaan. Nieuwe mobiliteitsconcepten, zoals Mobility as a Service (MaaS), geautomatiseerde auto's, deelauto's en micromodaliteiten bieden kansen; als deze goed worden beheerd, kunnen ze de capaciteit vergroten, alternatieven bieden, de flexibiliteit verbeteren en het aantal benodigde voertuigen en parkeerplaatsen terugdringen. Er zijn ontwerp- en evaluatiemodellen nodig om inzicht te krijgen in welke maatregelen genomen kunnen worden om negatieve effecten tegen te gaan en positieve effecten te stimuleren.

Recente resultaten

 • In het kader van onderzoeksprogramma STAD en een project voor de provincie Noord-Holland hebben we de New Mobility Modeller ontwikkeld, die is gebruikt om de impact van automatisch rijden en deelauto's en carpoolen te verkennen.
 • In samenwerking met de gemeente Amsterdam ontwikkelen we de Urban Strategy Tool, die bij interactieve sessies kan worden gebruikt voor stadsplanning en het ontwerp van het mobiliteitssysteem. Deze tool omvat onder andere verkeers- en transportmodellen en uitstoot- en geluidsmodellen.
 • In Urban Tools Next werken we aan de ontwikkeling en toepassing van een activity-based verkeers- en transportmodel van de nieuwste generatie, in samenwerking met de gemeenten Rotterdam, Den Haag, Amsterdam en Utrecht, de provincies Utrecht en Noord-Brabant, de grootstedelijke regio's Rotterdam-Den Haag en Amsterdam, Rijkswaterstaat, KiM en het CBS.
 • SUMMAlab (Smart Urban Mobility MetA Lab) helpt steden te experimenteren met innovatieve oplossingen om meer personen en goederen te vervoeren met minder vervoersmiddelen, minder emissies en een kleiner ruimtebeslag.

Begeleiding van promovendi

 • Bahman Madadi (NWO)
 • Ali NadiNajafabadi (NWO, TKI Dinalog)
 • Salil Sharma (NWO, TKI Dinalog)
 • Han Zhou (NWO, TNO VP)
 • Koen de Clercq (NWO)

Belangrijkste publicaties

 • Snelder, I. Wilmink, J. van der Gun, H.J. Bergveld, P. Hoseini, B. van Arem, “Mobility impacts of automated driving and shared mobility – explorative model and case study of the province of North-Holland”, European Journal of Transport and Infrastructure Research. vol. 19, n. 4, 2019, https://doi.org/10.18757/ejtir.2019.19.4.4282
 • Madadi, R. van Nes, M. Snelder, B. van Arem, “A bi-level model to optimize road networks for a mixture of manual and automated driving: an evolutionary local search algorithm. Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering”, 35(1), pag. 80-96, https://doi.org/10.1111/mice.12498 C.
 • Calvert, G. Klunder, J. Steendijk, M. Snelder, “The impact and potential of cooperative and automated driving for intelligent traffic signal corridors: A field-operational-test and simulation experiment.”, Case Studies on Transport Policy, https://doi.org/10.1016/j.cstp.2020.05.011

Den Haag - New Babylon

Anna van Buerenplein 1
2595 DA Den Haag

Postadres

Postbus 96800
2509 JE Den Haag