Martin Bloemendal

Functie:
Hoofdonderzoeker Ondergrondse warmte-koudeopslag en associate professor TU Delft

Ik ben gespecialiseerd in Ondergrondse Thermische Energie Opslag (UTES) en onderzoek in verschillende studies het gebruik van duurzame warmte door middel van seizoensopslag in de ondergrond. Daarbij kijk ik altijd naar het systeem als geheel, dus niet alleen naar het ondergrondse systeem, maar ook naar de gebruikers en de benodigde voorzieningen om de beschikbare warmte te benutten.

Daarom heb ik ook uitgebreide kennis van aanverwante en aanvullende technieken (variërend van boor- en ‘completion’ technieken tot warmtepompen, gebouwinstallaties en regeling). Mijn focus ligt niet alleen op de technische aspecten; ik werk ook aan organisatorische en beleidsmatige kwesties met betrekking tot duurzame verwarming en koeling, omdat deze van essentieel belang zijn voor een optimaal en duurzaam gebruik van ondergrondse bronnen in de praktijk.

Onderzoek

Duurzame energie heeft de afgelopen decennia veel aandacht gekregen. Warmte vormt het grootste deel van de wereldwijde energiebehoefte (ruimteverwarming/-koeling, industrie, enz.). Zoals bij veel andere hernieuwbare of duurzame energiebronnen, is ook bij warmte de grootste uitdaging: hoe ga je om met de variatie in beschikbaarheid en vraag. Warmteopslag is een van de belangrijkste oplossingen om de beschikbaarheid van warmte af te stemmen op de vraag. Aquifer Thermal Energy Storage (ATES) is daarom een van de belangrijke geothermische energietechnologieën die nodig zijn om duurzame verwarmings- en koelsystemen van gebouwen te benutten en biedt in het bijzonder goedkope en grootschalige opslag. Zowel hoogwaardig onderzoek en onderwijs als grootschalige toepassing van ATES-technologie zijn de komende decennia nodig op nationaal en internationaal niveau.

Reikwijdte van het onderzoek

  • Optimaal en duurzaam gebruik van de ondergrond
  • Integratie van WKO (systeem in de ondergrond) met gebouwfaciliteiten/stadsverwarmingsnet (regeling en optimalisatie)
  • Technologieën voor putten en boorgaten (boren, voltooien)
  • Ruimtelijke ordening en bestuur/wetgeving
  • Potentieel in kaart brengen en toepassing
  • Barrièreanalyse en oplossingen

Utrecht

Princetonlaan 6
3584 CB Utrecht

Postadres

Postbus 80015
3508 TA Utrecht