Niek Doelman TNO

Niek Doelman

Functie:
Professor Control of Optical Wavefields
Niek Doelman TNO

In het onderzoek van Niek Doelman ligt de focus op innovatieve technologieën voor het modelleren, beheersen, detecteren en corrigeren van optische-golfvelden in free-space.

Onderzoeksgebied

Het beheersen van optische-golfvelden – in mijn onderzoek ligt de focus op innovatieve technologieën voor het modelleren, beheersen, detecteren en corrigeren van optische-golfvelden in free-space. Ik heb als doel om de beeldvormingsresolutie van optische telescopen (op aarde en in de ruimte) te verbeteren, en zo de datafrequentie van optische communicatielinks in free-space te verhogen, het contrast in de rechtstreekse beeldvorming en karakterisering van exoplaneten te versterken, de verzendingssnelheid van een geheime sleutel in QKD over optische kanalen in free-space te verhogen en de grondresolutie van aardobservatiesatellieten te verbeteren.

Specifieke onderwerpen:

 • Actieve en adaptieve aanpassing van golfvelden,
 • Adaptive optics,
 • High-performance MIMO-regeling,
 • Niet-stationaire verstoringen,
 • Adaptieve regeling,
 • Vervormbare spiegels,
 • Golffrontsensoren,
 • Modellering van optische turbulentie,
 • Scintillatie en vervaging in optische kanalen in free-space,
 • Golfpropagatie door turbulente media.

Dit onderzoek sluit goed aan op de TNO-roadmaps voor:

 • Industrie/ruimtevaart: lasersatellietcommunicatie, ruimtewetenschap, astronomie en aardobservatie en industrie/halfgeleiderapparatuur
 • Defensie en veiligheid: informatie- en sensorsystemen
 • ICT: digitale infrastructuur en quantum-safe technologieën

Recente resultaten

 • Strategie voor adaptieve correctie van golfvelden om fase- en amplitudefouten in optische bundels voor free-space gegevenscommunicatie te verminderen.
 • Anisoplanatische effecten bij Adaptive optics-systemen; gedetailleerde analyse van temporele, ruimtelijke en angulaire bronnen en geoptimaliseerde methoden om de AO-prestaties te verbeteren bij anisoplanatisme.
 • Direct-contrastbeheersing door adaptive optics bij beeldvormingssystemen voor exoplaneten.
 • Robuuste en adaptieve regeling voor adaptive optics bij niet-stationaire turbulentie en in de tijd variërende observatie-omstandigheden.
 • NWO-programma ‘Optical Wireless Superhighways’ toegekend (is in december 2021 van start gegaan), 2 onderzoeksposities aan Universiteit Leiden over de adaptieve correctie van golfvelden voor vervagende FSO-kanalen.

Begeleiding van promovendi

 • Maaike van Kooten; financiering: ELT-Metis, stuurcomité NOVA Instruments, Sterrewacht Leiden en TNO.
 • Vikram Radhakrishnan; financiering: Sterrewacht Leiden en TNO.
 • Minttu Seppälä; financiering NWO.

Recente publicaties

 • Niek Doelman, “The minimum of the time-delay wavefront error in Adaptive Optics”, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 491, Issue 4, februari 2020, pag. 4719–4723.
 • Maaike van Kooten, Niek Doelman and Matthew Kenworthy, “Impact of time-variant turbulence behavior on prediction for adaptive optics systems”, Journal of the Optical Society of America A 36 (5), 731-740, 2019.
 • Niek Doelman and James Osborn, “Modelling and prediction of non-stationary optical turbulence behaviour”, Proc. SPIE 9909, Adaptive Optics Systems V, 99091M (2016).
 • Wimar Klop, Rudolf Saathof, Niek Doelman et al., “QKD optical ground terminal developments”, International Conference on Space Optics, 2021.

Delft - Stieltjesweg

Stieltjesweg 1
2628 CK Delft

Postadres

Postbus 155
2600 AD Delft