Norman Egter van Wissekerke

Norman Egter van Wissekerke

Functie:
Senior consultant
Norman Egter van Wissekerke

Hallo ik ben Norman Egter van Wissekerke, Programma manager van het cluster Cure en Care. Je kan bij mij terecht met vraagstukken over het efficient en duurzaam bouwen en gebruiken van zorgvastgoed, Contamination control en binnen luchtkwaliteit in de zorg,

Norman Egter van Wissekerke is Programma manager van het team zorgbouw bij TNO. Je kan bij mij en ons team terecht voor vragen over optimalisatie van performance en beheer van uw gebouwvoorraad en technische installaties. Ook zijn wij dagelijks bezig met concepten, informatie en kennisvragen voor verduurzaming van zorghuisvesting. Daarnaast adviseren we over en doen onderzoek naar risicogericht ontwerpen (Contaminatie controle) en prestatiegericht onderhoud. Wij zijn er trots op dat we dit zowel op gebouwniveau als op strategisch en beleidsniveau doen met oog voor de interactie tussen het gebouw en de processen die in de gebouwen plaatsvinden.

Delft - Molengraaffsingel (NEXT)

Molengraaffsingel 8
2629 JD Delft