Oskar van Deventer

Oskar van Deventer

Functie:
Senior onderzoeker
Oskar van Deventer

Oskar van Deventer is senior onderzoeker in self-sovereign identity (SSI). Hij is ook voorzitter van de CEN-CENELEC Focus Group on Quantum Technologies (FGQT). Oskar heeft een PhD in optical networking. Oskar heeft leidende rollen gehad in Europese samenwerkingsprojecten, zoals HBB-Next en eSSIF-Lab. Hij heeft een actieve bijdrage geleverd aan verschillende internationale normalisatie-instituten (ITU, ETSI, ISO, MPEG, HbbTV, DVB, Hyperledger, W3C, Sovrin, OpenSSI, ToIP, DIF, ...), vaak in een redactionele rol. Hij is auteur van een boek met meer dan 150 publicaties, meer dan 80 patentaanvragen, meer dan 800 normalisatiebijdragen en hij heeft een Guiness world record.

Den Haag - New Babylon

Anna van Buerenplein 1
2595 DA Den Haag

Postadres

Postbus 96800
2509 JE Den Haag