Paulien Bongers

Paulien Bongers

Functie:
Science Director
Paulien Bongers

Ik heb veel publicaties geschreven over werk en gezondheid, en over volksgezondheidskwesties zoals de preventie van musculoskeletale aandoeningen, de gezondheidseffecten van psychosociale factoren en de (kosten)effectiviteit van interventies (preventie, gezondheidsbevordering en terugkeer naar werk).

Onderzoeksgebied

Hierdoor heb ik een lange wetenschappelijke staat van dienst, met een H-index van 66 en ruim 23.000 citaten. Ik ben grondlegger van de intensieve onderzoekssamenwerking 'Body@Work' met het Amsterdam UMC, locatie VUmc. Dit onderzoek richt zich momenteel op het ontwikkelen en toepassen van wetenschappelijke kennis om de gezondheid, vitaliteit en duurzame productiviteit en inzetbaarheid te verbeteren in een arbeidsmarkt waar digitale en technologische innovaties leiden tot veranderende omstandigheden. Ik was permanent lid van de Gezondheidsraad en ben momenteel voorzitter van een van de routes van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Als director of science houd ik me bezig met onderzoek met betrekking tot een breed scala aan onderwerpen, uiteenlopend van Metabole immuungezondheid tot Gezondheid van kinderen. Zo bouw ik bruggen tussen verschillende onderzoeksdomeinen binnen de gezondheidszorg. Ik ben actief betrokken bij het opzetten van multidisciplinaire publiek-private partnerschappen in Nederland. Op internationaal niveau ben ik voorzitter van PEROSH (Partnership for European Research in Occupational Safety and Health), een netwerk van veertien Europese instellingen voor veiligheid en gezondheid die intensief samenwerken.

Recente resultaten

Recent onderzoek waarover in de wetenschappelijke literatuur is gepubliceerd, ging over verschillende thema's op het gebied van werk en inzetbaarheid in de huidige Nederlandse samenleving: het effect van het hebben van meerdere banen op de gezondheid en het welzijn en de (kosten)effectiviteit van interventies ter bevordering van de leefstijl en gezondheid bij werknemers in diverse bedrijfstakken, zoals de bouw en kantoormedewerkers (zie onderstaande publicaties). De lopende promotie-onderzoeken gaan over de preventie van werkgerelateerde risico's voor de geestelijke gezondheid en het schadelijke effect van die risico's op gezondheid en het welzijn. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om onderzoek naar effectieve implementatiestrategieën bij verschillende beroepsgroepen en de gevolgen van de digitale transitie voor privé, werk en de geestelijke gezondheid en het welzijn van de jongste generatie werkenden.

Begeleiding van promovendi

  • Stef Bouwhuis (financiering vanuit TNO VP en Amsterdam UMC)
  • Lennart van der Zwaan (financiering vanuit TNO VP en Amsterdam UMC)
  • Maartje Bakhuijs Roozeboom (financiering vanuit TNO VP en Amsterdam UMC)
  • Malte Steinhoff (financiering vanuit TNO VP en Amsterdam UMC)

Belangrijkste publicaties

  • Bouwhuis S, Geuskens GA, Boot CRL, van der Beek AJ, Bongers PM. Health differences between multiple and single job holders in precarious employment in the Netherlands: A cross-sectional study among Dutch workers. PLoS One. 2019 Sep 11;
  • Viester L, Verhagen EALM, Bongers PM, van der Beek AJ. Effectiveness of a Worksite Intervention for Male Construction Workers on Dietary and Physical Activity Behaviors, Body Mass Index, and Health Outcomes: Results of a Randomized Controlled Trial. Am J Health Promot. 2018 Mar;32(3):795-805.
  • van Dongen JM, Coffeng JK, van Wier MF, Boot CRL, Hendriksen IJM, van Mechelen W, Bongers PM, van der Beek AJ, Bosmans JE, van Tulder MW. The cost-effectiveness and return-on-investment of a combined social and physical environmental intervention in office employees. Health Educ Res. 2017 Oct 1;32(5):384-398.

Leiden - Sylviusweg

Sylviusweg 71
2333 BE Leiden