Richard Pijpers

Richard Pijpers

Functie:
Business developer
Richard Pijpers

Hallo ik ben Richard Pijpers, business developer binnen het cluster Maritime Structures. Je kan bij mij terecht met vraagstukken op het gebied van maritieme constructies.

Richard Pijpers is business developer bij het TNO-cluster Maritieme constructies. Hij heeft een achtergrond op het gebied van onderzoek naar staalconstructies. Na zijn promotie aan de TU Delft heeft hij ervaring opgedaan op het gebied van modelleren, testen, het evalueren van velddata en de beoordeling van ontwerpen op het gebied van infrastructuur (stalen bruggen) en de offshore windindustrie, waarbij hij zich met name richt op vermoeiing. Op dat laatste gebied haalt hij energie uit het opzetten van onderzoeksconsortia voor het optimaliseren van de structurele prestaties en het gebruik van middelen ten behoeve van innovatief ontwerp en onderhoud van constructies.

Delft - Molengraaffsingel (NEXT)

Molengraaffsingel 8
2629 JD Delft