Rob Kooij

Functie:
Senior scientist

Ik ben Rob Kooij, senior scientist bij de afdeling Cyber Security & Robustness en hoogleraar Network Science aan de TU Delft. Ik ben gespecialiseerd in de robuustheid en veerkracht van netwerken en systemen. Ik werk voornamelijk voor de PMC Security monitoring en detectie, waar ik me bezighoud met de cyberbeveiliging van kritieke infrastructuren, maar ik ben ook geïnteresseerd in het toepassen van inzichten uit de netwerkwetenschap in andere domeinen.

Onderzoeksgebied

Ik houd mij bezig met netwerkwetenschap, waarbij geprobeerd wordt de grafische structuur van netwerken en de dynamische processen die plaatsvinden in netwerken te begrijpen. Voorbeelden van processen in netwerken zijn het transport van items (IP-pakketten met gedigitaliseerde informatie, auto's, containers) en verspreiding (epidemieën, elektrische stroom, waterstromen, menselijke emoties). De afdeling Network Architectures and Services aan de TU Delft draagt bij aan de fundamenten van de netwerkwetenschap: we onderzoeken onder andere geometrische weergaven van netwerken, de verspreiding van epidemieën in netwerken, diverse soorten grafieken en netwerkalgoritmes. Daarnaast passen we onze wiskundige kennis toe op het ontwerp, het beheer en de controle van kritieke infrastructuren, zoals telecomnetwerken en elektriciteitsnetten. Het onderwerp van mijn leerstoel is Robustness of Complex Networks, oftewel, de mate waarin complexe netwerken storingen kunnen opvangen. Met behulp van wiskundige modellen proberen we een antwoord te vinden op de volgende vragen: hoe kunnen we de robuustheid van netwerken kwantificeren, hoe kun we de meest kwetsbare delen van het netwerk identificeren en hoe kunnen we dergelijke kwetsbaarheden verhelpen? Binnen TNO pas ik mijn resultaten toe op kritieke infrastructuren om deze beter bestand te maken tegen zowel storingen als aanvallen.

Recente resultaten

Begeleiding van promovendi

  • Fenghua Wang (China Scholarship Council), Controleerbaarheid van netwerken ( - 2023)
  • Peng Sun (China Scholarship Council), Controleerbaarheid van netwerken (-2022)
  • Xiangrong Wang (China Scholarship Council), Robuustheid van netwerken (-2017)
  • Yakup Koç (NWO), Robuustheid van smart grids (- 2015)
  • Jasmina Omic (Infrastructuren van de nieuwe generatie), Epidemieën in netwerken (- 2010)

Belangrijkste publicaties

  • N. Horsevad, D. Mateo, R.E. Kooij, A. Barrat, R. Bouffanais; Transition from simple to complex contagion in collective decision-making; Nature Communications 13 (1), 1-10, 2022
  • C. de Winter, V.R. Palleti, D. Worm, R.E. Kooij; Optimal placement of imperfect water quality sensors in water distribution networks; Computers & Chemical Engineering 121, 200-211, 2019
  • X. Wang, Y. Koç, S. Derrible, S.N. Ahmad, W.J.A. Pino, R.E. Kooij; Multi-criteria robustness analysis of metro networks; Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 474, 19-31, 2017

Den Haag - New Babylon

Anna van Buerenplein 1
2595 DA Den Haag

Postadres

Postbus 96800
2509 JE Den Haag