Ronald Roks

Ronald Roks

Functie:
Head of business development Protection, Munitions & Weapons
Ronald Roks

Mijn naam is Ronald Roks. Binnen TNO ben ik als Business Developer onder andere verantwoordelijk voor het creëren en managen van samenwerkingsverbanden tussen TNO, Defensie en Industrie. Het doel is daarbij om binnen deze samenwerking de operationele capabilities van Defensie te versterken binnen alle relevante domeinen (land, zee, lucht, space en cyber). Het borgen van de doorgaande lijn van kennis naar technologie naar operationele capability is daarbij mijn credo. Voorbeeld van een dergelijk ecosystemen is Dutch Naval Design (DND), waarin roadmaps  worden gedefinieerd, onderhouden en geïmplementeerd ten behoeve van militair maritieme platformtechnologie van de toekomst.

Den Haag - Oude Waalsdorperweg

Oude Waalsdorperweg 63
2597 AK Den Haag

Postadres

Postbus 96864
2509 JG Den Haag