Sarah van Drumpt

Functie:
Onderzoeker Cyberveiligheid en Volksgezondheid

Sarah van Drumpt is consultant bij de afdeling Toegepaste cryptografie en kwantumalgoritmen. Ze beheert een portfolio van projecten met betrekking tot zingeving met gevoelige gegevens. Haar werk is gericht op de adoptie van innovaties die de digitale samenleving versterken en tegelijkertijd belangrijke maatschappelijke waarden zoals privacy en autonomie waarborgen.