Sayeda Nowrozon Nahar TNO

Sayeda Nowrozon Nahar

Functie:
Scientist innovator
Sayeda Nowrozon Nahar TNO

"Groen asfalt komt er sneller als we samenwerken" - De grote passie van chemisch ingenieur Sayeda Nowrozon Nahar is asfalt, duurzaam asfalt om precies te zijn. Zou het niet geweldig zijn als we binnenkort in heel Nederland over wegen van bio-asfalt rijden?

"Met mijn Wegenbouw-collega’s binnen de expertisegroep Structural Reliability van Bouw, Infrastructuur en Maritiem onderzoek ik de eigenschappen en prestaties van materialen en constructies van asfaltwegen. Ik heb veel onderzoek gedaan naar de chemo-mechanische eigenschappen van gemodificeerd bitumen als bindmiddel in asfalt. En zo zijn er meer asfaltsamenstellingen te bedenken, elk met zijn eigen functionele eigenschappen, zoals geluidsabsorberend, extra belastbaar of weersbestendig."

Lignine

"Bitumen-experts zeggen weleens: als je je hier eenmaal in hebt verdiept, laat het je nooit meer los. Maar omdat de wegenbouw aan het verduurzamen is, is het onvermijdelijk dat bindmiddelen in asfalt op basis van fossiele brandstoffen zoals bitumen zullen plaatsmaken voor duurzamere alternatieven, zoals lignine. Lignine is afkomstig van bomen en planten en in overvloed aanwezig. Daarom heeft deze grondstof voor bindmiddel het in zich om bitumen te vervangen.

We kennen lignine nu vooral als afvalmateriaal van papierproductie en bioraffinaderijen. Het materiaal een nieuwe functie geven in het vervaardigen van asfalt is winst voor het milieu. We werken aan een bindmiddel voor asfalt op basis van lignine dat meer functionele eigenschappen bezit dan het traditionele bitumen. Zou het niet geweldig zijn als we binnenkort in heel Nederland over wegen van bio-asfalt rijden."

Andere dynamiek

"Vóór TNO werkte ik in het R&D-laboratorium van een producent van polymeergemodificeerd bitumen en bitumenemulsies. Hier liep het onderzoek dat ik deed vrijwel gelijk op met de toepassing. Het onderzoek draaide van begin tot eind om de wensen van opdrachtgevers en eisen van de markt, vaak met strakke deadlines.

Dat is een andere dynamiek dan hier bij TNO. Hier kunnen we onderzoek meer tijd geven om tot wasdom te komen, meer opties verkennen en kritischer zijn. Testmomenten zijn dan heel spannend: wat we zo mooi op nanometerniveau hebben uitgedacht, moet wel werken en op grote kilometerschaal kunnen worden toegepast.

Andere kennisinstellingen die zich met de toepassing van lignine bezighouden, volgen ons onderzoek op de voet, en andersom. Samen met partners uit de productieketen van asfalt hebben we ons verenigd in CHAPLIN, Collaboration in aspHalt Applications with LIgniN: een consortium dat een bijdrage wil leveren aan vergroening van de wegenbouw. Samen bereik je meer dan alleen, daar ben ik van overtuigd. Samenwerken, binnen en buiten TNO, zal de ontwikkeling van ‘groen’ asfalt zeker versnellen."

Uitgedaagd

"Bij TNO voel ik me op mijn plek. Een duidelijke visie op hoe we met onze innovaties de wereld een beetje beter kunnen maken en de drive om voortdurend vernieuwend bezig te zijn, is een mindset die ik deel met de mensen om me heen.

Ik word hier elke dag geïnspireerd en uitgedaagd om er het maximale uit te halen, en zo’n bron van inspiratie wil ik op mijn beurt ook zijn voor de mensen om me heen. Dat ik bij TNO mijn eigen pad kan trekken om in deze influencer-rol te groeien, sterkt mij in de wetenschap dat TNO in mij gelooft."

Delft - Molengraaffsingel (NEXT)

Molengraaffsingel 8
2629 JD Delft