Thibault Candela

Functie:
Wetenschapper Geomechanica | Door mensen veroorzaakte bodemdaling en seismiciteit

In mijn rol als hoofdwetenschapper van het onderwerp bodemdaling zorg ik ervoor dat onze onderzoeksontwikkeling en projectportfolio zijn afgestemd op maatschappelijke en marktbehoeften. Een van de brandende uitdagingen waar we voor staan is: hoe kunnen we de individuele bodemdalingsbijdrage van elk van de overlappende diepe en ondiepe ondergrondse activiteiten identificeren? De inzet van complementaire ex situ en in situ monitoringstrategieën is hierbij essentieel.

Er vinden veelzijdige interacties tussen mens en aarde plaats tijdens onze activiteiten in de ondergrond. Als we Nederland als voorbeeld nemen, dan zien we dat het langzaam wegzakken van de bodem al eeuwenlang wordt verergerd door de door de mens gecontroleerde drainage van veengebieden, en dat meer recent geïnduceerde seismiciteit een groot probleem is geworden, met als dieptepunt het Groningen-gasveld.

Mijn onderzoek is gericht op het waarborgen van veilige interacties tussen mens en aarde, met een specifieke focus op de twee grootste potentiële bedreigingen: bodemdaling en seismiciteit.

Mijn aanpak bestaat uit het voortdurend confronteren van op fysica gebaseerde voorspellende modellen met echte veldwaarnemingen om ons begrip van de causale relatie tussen deze twee potentiële bedreigingen en onze menselijke activiteiten (zoals ondiep grondwaterbeheer en diepere winningen en/of opslag van grondstoffen) te verbeteren. Uiteindelijk helpt mijn werk om overkoepelende verantwoordelijkheden vast te stellen en om beter op wetenschap gebaseerde locatiespecifieke preventie- en beperkingsstrategieën te ontwikkelen.

Top publicaties:

Candela, T., Koster, K. (2022). The many faces of anthropogenic subsidence. Science, 376 (6600), 1381-1382.

Candela, T., Wassing, B., Ter Heege, J., Buijze, L. (2018). How earthquakes are induced. Science, 360 (6389), 598-600.

Utrecht

Princetonlaan 6
3584 CB Utrecht

Postadres

Postbus 80015
3508 TA Utrecht