Willem van den Brink

Willem van den Brink

Functie:
Medior scientist
Willem van den Brink

Ik werk aan de ontwikkeling van digitale biomarkers die bijdragen aan de betekenisvolle transformatie van de gezondheidszorg naar preventieve en patiëntgerichte zorg.

Onderzoeksgebied

Toegankelijke gezondheidsmeettechnologieën zijn tegenwoordig wijdverspreid in de samenleving via wearables, smartphones, medische pleisters en andere draagbare technologie. Deze technologieën maken niet-invasieve en continue gezondheidsmonitoring mogelijk en bieden waardevolle inzichten in iemands gezondheid: de digitale biomarkers. Deze biomarkers transformeren de gezondheidszorg door het mogelijk maken van zorg op afstand, gedecentraliseerd klinische onderzoek en zelfmanagement, en ondersteunt uiteindelijk betere ziektemanagement en -preventie en zelfs gezondheidsbevordering. Mijn doel is om digitale biomarkers te ontwikkelen die betekenisvol, betrouwbaar en bruikbaar zijn en te zorgen voor een schaalbare implementatie van deze technologieën. In 2018 ben ik bij TNO begonnen als onderzoeker, waarbij ik verschillende disciplines zoals sensortechnologie, datawetenschap, sociale innovatie en klinische innovatie verbind in digitale biomarkerprojecten voor chronische ziekten als metabool syndroom, hart- en vaatziekten, diabetes en inflammatoire darmziekten.

Projecten

ENGAGE-project: een publiek-private samenwerking gericht op het ontwikkelen van digitale biomarkers voor mensen met type 2 diabetes. De nadruk ligt op macro- en microvasculaire complicaties. ENGAGE omvat sociale innovatie om de perspectieven van mensen met type 2 diabetes en andere belanghebbenden te integreren over wat te meten, hoe te meten en hoe het te gebruiken voor zelfmanagement, klinische besluitvorming en het verzamelen van real-world evidence.

2DIAREM: publiek private samenwerking voor de ontwikkeling van een digitale biomarker voor TNO's diabetes subtypering technologie. Deze technologie identificeert insulineresistentie die specifiek is voor bepaalde organen, waardoor gepersonaliseerd advies over levensstijl mogelijk is dat effectiever is bij het voorkomen en behandelen van type 2 diabetes. Echter, omdat het gebaseerd is op een orale glucosetolerantietest en meerdere bloedmonsters, kan het op grote schaal toepassen van de technologie een uitdaging zijn. Daarom worden digitale biomarker alternatieven overwogen op basis van continue glucosemonitoringgegevens om de bruikbaarheid en schaalbaarheid van diabetes subtypering te verbeteren.

BioCurity-project: opsporen en monitoren van metabool syndroom in een beveiligd digitaal ecosysteem. Specifiek ben ik verantwoordelijk voor het ontwikkelen en integreren van bloeddrukvariabiliteit als veelbelovende digitale biomarker voor metabool syndroom en cardiovasculair risico.

Prevention 2.0: Programma van TNO samen met key opinion leaders in de gezondheidszorg om digitale biomarkers van inflammatie te creëren door middel van continue monitoring van vitale functies via TNO's Health Patch. Het programma richt zich op inflammatie in cardiometabole aandoeningen, inflammatoire darmziekte (IBD) en chronische obstructieve longziekte (COPD).

Recente publicaties

Leiden - Sylviusweg

Sylviusweg 71
2333 BE Leiden