Wim Mak

Functie:
Classificatiedeskundige (klasse 4, 5 en 9) - 'Energetische materialen en gevaarlijke goederen'

Wim Mak, consultant bij de afdeling Energetische Materialen, is actief op het gebied van gevaarlijke goederen en heeft meer dan drie decennia ervaring in het testen en classificeren van materialen voor allerlei industrieën wereldwijd. Deze analyses spelen een essentiële rol bij de identificatie van potentiële risicofactoren in verband met de verwerking, behandeling en opslag van gevaarlijke materialen. Dit vormt de sleutel tot het voorkomen van industriële, logistieke en opslagincidenten.

  • Testen en classificeren van gevaarlijke goederen (TDG , CLP , ADR, IMDG) van:
  • Klasse 4 (brandbare vaste stoffen, zelfreagerende stoffen)
  • Klasse 5 (oxidatiemiddelen & organische peroxiden) en klasse 9 (diverse gevaarlijke stoffen en gelijkwaardige GHS-categorieën).
  • Bepaling van de fysisch-chemische eigenschappen (cf. UN MTC, CLP, REACH) zoals thermische stabiliteit, gevoeligheid (voor vonken, wrijving, schokken), reactie op verhitting of ontsteking, detonatie en deflagratie.
  • Organische peroxiden, zelfontledende stoffen, zelfverhittende stoffen, ontvlambare stoffen, meststoffen op basis van ammoniumnitraat, detergenten, enz.
  • Voorzitter van de Internationale Groep van deskundigen inzake de Explosion Risks of Unstable Substances (IGUS), werkgroep energetische en oxiderende stoffen.

Rijswijk

Lange Kleiweg 137
2288 GJ Rijswijk

Postadres

Postbus 45
2280 AA Rijswijk