Samenwerken

Innovaties creëren is een zaak van samenwerken. Dat kan alleen met partners. Daarom werken we jaarlijks met zo’n 3000 grote multinationals, mkb, universiteiten, kennisinstellingen en overheden, in binnen- en buitenland aan gezamenlijke uitdagingen.

Onze werkwijze

Complexe problemen met grote risico’s ga je liever niet alleen aan. Daarom werken bedrijven, overheden en andere organisaties veel met TNO samen. Onze kennis en expertise is gericht op toepassing en deze zetten we graag in voor anderen. Dit doen wij op allerlei manieren. Benieuwd hoe we kunnen samenwerken?

Als je bezig bent met (door)ontwikkeling van een product of met een innovatie kun je ons een project in opdracht geven. We maken dan afspraken over de werkzaamheden, de kosten en de exclusiviteit van de resultaten. Wij onderzoeken bijvoorbeeld hoe je een product kunt maken of verbeteren. We geven ook advies over productieprocessen, helpen met troubleshooting en doen consultancy opdrachten. Hiervoor hebben wij kennis en expertise in verschillende vakgebieden. Van wiskundige tot gedragswetenschapper, van econometrist tot expert in de optomechatronica. Door verschillende disciplines te combineren komen wij met creatieve oplossingen om de concurrentiepositie van jouw bedrijf te verbeteren of je beleid effectiever te maken. We maken graag een offerte.

Bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties kunnen ook met ons samenwerken in een publiek private samenwerking. Deze activiteiten vallen binnen zogenaamde Vraaggestuurde Programma’s of binnen het Kennisoverdrachtsprogramma specifiek gericht op het mkb. Voor deze programma’s krijgen wij jaarlijks een rijksbijdrage waarmee wij een deel van de financiering van het onderzoek kunnen doen (Samenwerkingsmiddelen Onderzoek). De rest van de financiering komt van de samenwerkingspartner(s). De Vraaggestuurde Programma’s vallen onder de 9 topsectoren of 5 maatschappelijke onderwerpen die het ministerie van Economische Zaken samen met de belangrijkste stakeholders heeft vastgesteld. Kun je bijdragen of wil je weten hoe je kunt aansluiten? Neem dan contact met ons op.

Technology Transfer is een belangrijk onderdeel van het valorisatieproces en betreft het overdragen van technologie naar de markt door middel van het oprichten van een nieuw bedrijf (een spin-off) of via het verstrekken van een licentie aan een bestaand bedrijf. Op die manier worden TNO-innovaties omgezet in producten en daarmee in bedrijvigheid en hoogwaardige werkgelegenheid.

TNO is daar reeds jaren succesvol mee: onder de paraplu van TNO Bedrijven zijn in de loop der jaren bedrijven opgericht waar op dit moment in totaal 1.100 mensen werken. De ambitie is echter om dit verder te versterken en uit te breiden, daar dit ook uitstekend in de kern van de missie van TNO past.

In 2016 heeft TNO hiervoor een programma gedefinieerd, waarmee kansrijke innovaties worden doorontwikkeld tot businesscases en waar nodig wordt een proof-of-concept ontwikkeld. Ook wordt hierbij bepaald wat de beste route is naar de markt: via overdracht aan een nieuw of aan een bestaand bedrijf.

Om dit programma optimaal uit te voeren, is in 2017 Tech Transfer opgericht om hier een stevige impuls aan te geven. Tech Transfer beschikt over expertise op het gebied van venturing, investing, licensing, IP scouting, dealmaking, projectmanagement en stakeholdermanagement. Door de juiste begeleiding op maat vanuit TNO kunnen de TNO-innovaties optimaal worden ondersteund bij een succesvolle introductie in de markt.

Naast First Dutch Innovations zal TNO ook relaties aangaan met andere ondernemers en investeerders. Daarvoor is onder andere een aanzet gedaan om samenwerking met 4TU en andere TO2-instellingen op het gebied van Tech Transfer vorm te geven.

Je kunt ook participeren in onze Early Research Programs. Daarin ontwikkelen we kennis waar in de toekomst grote maatschappelijke en economische effecten mee gemoeid zijn, maar die op korte termijn waarschijnlijk geen resultaten oplevert.

We onderzoeken bijvoorbeeld hoe je data (Big Data) zinvol kunt analyseren en hoe je voedsel en medicijnen beter kunt aanpassen op individuele mensen om zo uiteindelijk de zorgkosten te verminderen. Voor deze onderzoeken ontvangen wij een vaste bijdrage van de overheid. Bekijk de ERP-plannen van 2024 (pdf) (pdf) en lees de ERP-resultaten van 2022 (pdf) (pdf). Interesse? Neem dan contact met ons op over de Early Research Programs.

Samenwerking via Joint Innovation Centre's

Deze tabel bevat een overzicht van alle projectcategorieën, hun kenmerken en voorwaarden
Project categorie Kenmerken Typische voorwaarden Voorbeelden
Opdracht TNO wordt voor 100% gefinancierd door klanten
 • De kosten worden voor 100% gedekt door de klant
 • Korte doorlooptijd van contact tot contract
 • IP moet worden overeengekomen tussen TNO en de klant
 • Directe bilaterale opdrachten
 • Gedeelde innovaties (onderzoek samen met een groep partners), bijv LCET
 • TNO MKB-platform (zie fasttrack.tno.nl)
Publiek-private samenwerking TNO wordt deels gefinancierd door publieke middelen en deels door klanten

Publieke financiering:

 • Externe programma's (bijv. EU, NGF, EFRO) zonder private bijdragen aan TNO
 • Interne programma's (bijv. TKI, MKB, ERP) met mogelijke private bijdragen aan TNO

Voorwaarden publieke financiering via externe programma's:

 • Klanten mogen publieke fondsen ontvangen voor hun betrokkenheid
 • Fondsen kunnen alleen verkregen worden via een niet-gegarandeerd aanbestedingssysteem
 • Doorlooptijd contract: 6 maanden tot 3 jaar (gemiddeld meer dan 1 jaar)
 • Strikte KPI-monitoring en rapportage voor partners

Voorwaarden mixed-funding modellen:

 • Afstemming van onderwerpen op de innovatieagenda en specifieke publieke fondsen
 • IP-voorwaarden: brede kennisverspreiding vereist
 • TRL-beperkingen: maximaal TRL 6 om staatssteunproblemen te voorkomen
 • TNO MKB-platform (zie fasttrack.tno.nl)
 • Publieke fondsen beschikbaar in verschillende categorieën:
  - Regionaal of nationaal niveau
  - Europees niveau:
     Horizon Europe
     Digital Europe
     EDF
     INTERREG
     ECSEL
     ITEA
 • Voor meer informatie, bezoek Subsidie- en financieringswijzer (rvo.nl)
Technology Transfer Afhankelijk van het type dienst Ondersteunende diensten voor licentiëring van TNO-technologie, deelname aan start/scale-ups en oprichting van TNO-spin-offs Tech Transfer
Samenwerkingen via verenigingen TNO regelt eigen financiering
 • Open samenwerking, vaak met focus op standaardisatie
 • Voorwaarden variëren per vereniging
 • IDTA, EU Robotics, Gaia-X, IDSA, Open Industry 4.0, NLAIC, etc.
 • Andere onderzoeksorganisaties via EARTO (Imec, Fraunhofer, FlandersMake, etc.)
Samenwerking via Joint Innovation Centres (JIC's) Afhankelijk van het type JIC Afhankelijk van het type JIC, zie voor meer informatie de specifieke JIC Holst Centre, ESI, Solliance Solar, i-Botics, Qutech, Dutch Optics Centre, etc.

Partners van TNO

Voor ons is werken in partnerships vanzelfsprekend. Kwaliteiten van partners en die van ons vullen elkaar aan. Universiteiten creëren bijvoorbeeld nieuwe kennis. Wij richten ons op het toepassen van deze kennis. En bedrijven implementeren de innovaties die met deze kennis zijn gerealiseerd. Belangrijke partners zijn onze zusterorganisaties die zich richten op toegepaste kennis.

 • DLO op het gebied van voeding en biobased research
 • NLR op het gebied van defensie en veiligheid
 • Deltares op het gebied van bouwen en stedelijke ontwikkeling in deltagebieden
 • Marin op het gebied van maritiem onderzoek

 • Fraunhofer op het gebied van industrie
 • IMEC op het gebied van technologie
 • VTT op het gebied van industrie
 • MIT

Wij helpen organisaties in hun ambities en zij helpen in onze ambities. Ben je op zoek naar een innovatiepartner of heb je zelf kennis in huis die ons kan helpen? Lees verder op onze website over de onderwerpen waar wij ons op richten of neem direct contact met ons op.

Bekijk wat wij doen

343 resultaten, getoond 1 t/m 5

Modellen voor leefstijlgerelateerde ziekten

Informatietype:
Artikel
TNO biedt expertise op het gebied van goed vertaalbare preklinische effectiviteitsstudies (zowel in vitro als in vivo) voor nieuwe geneesmiddelen ten behoeve van de behandeling van metabole, cardiovasculaire en fibrotische aandoeningen.

Predictive Twin Lab voor de gebouwde omgeving

Informatietype:
Artikel

Digital Twin

Informatietype:
Artikel

Health Applications

Informatietype:
Artikel

Luchtkwaliteit en Emissie Onderzoek

Informatietype:
Artikel