Direct naar de inhoud

Dierproevenbeleid van TNO

Bij ons onderzoek op het gebied van gezondheid, voeding, defensie, consumentenveiligheid, veiligheid op de werkplek en milieuvraagstukken is de inzet van dierproeven nog altijd noodzakelijk. Deels door eisen die de wetgever stelt, deels omdat hiervoor nog geen alternatieven bestaan. In het kader van mvo heeft TNO een zorgvuldig dierproevenbeleid geformuleerd.

Uitgangspunten van het dierproevenbeleid van TNO zijn:

  • TNO voert alleen dierproeven uit als dat voortvloeit uit wettelijke eisen of als er geen betrouwbare alternatieven beschikbaar zijn
  • TNO levert een actieve bijdrage aan het ontwikkelen en toepassen van alternatieven voor dierproeven (de drie V’s: Vervanging, Vermindering, Verfijning)
  • TNO houdt zich hierbij - uiteraard - strikt aan de wettelijke regels en voorschriften

TNO hecht veel belang aan de intrinsieke waarde van proefdieren. Bij alle experimenten vindt dan ook een ethische toetsing plaats en staat een zorgvuldige behandeling van de dieren voorop. TNO neemt bovendien actief deel aan de maatschappelijke discussie over het gebruik van proefdieren. Dankzij haar vooraanstaande positie op veel onderzoeksterreinen is TNO goed op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van proefdiergebruik die tot een vermindering van het aantal dieren of tot een verbetering van hun levensomstandigheden bijdragen; TNO is erop gespitst om deze ontwikkelingen ook in het eigen handelen toe te passen.

Ons werk

Microtracer AMS: Snellere klinische ontwikkeling

Minder risico en snellere ontwikkeling van je geneesmiddel dankzij TNO’s geavanceerde AMS-technologie. Elke fase-1, first-in-human (FIH) studie kan als MIST en Mass Balance-onderzoek dienen voor effectievere... Lees verder

TNO en maatschappij
Contact

Drs. ing. Joram Nauta

  • Innovatiegericht Aanbesteden
  • Zorgarchitectuur

Volg TNO op social media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.