Dierproevenbeleid van TNO

Bij ons onderzoek op het gebied van gezondheid, voeding, defensie, consumentenveiligheid, veiligheid op de werkplek en milieuvraagstukken is de inzet van dierproeven nog altijd noodzakelijk. Deels door eisen die de wetgever stelt, deels omdat hiervoor nog geen alternatieven bestaan. In het kader van mvo heeft TNO een zorgvuldig dierproevenbeleid geformuleerd.

Uitgangspunten van het dierproevenbeleid van TNO zijn:

  • TNO voert alleen dierproeven uit als dat voortvloeit uit wettelijke eisen of als er geen betrouwbare alternatieven beschikbaar zijn
  • TNO levert een actieve bijdrage aan het ontwikkelen en toepassen van alternatieven voor dierproeven (de drie V’s: Vervanging, Vermindering, Verfijning)
  • TNO houdt zich hierbij - uiteraard - strikt aan de wettelijke regels en voorschriften

TNO hecht veel belang aan de intrinsieke waarde van proefdieren. Bij alle experimenten vindt dan ook een ethische toetsing plaats en staat een zorgvuldige behandeling van de dieren voorop. TNO neemt bovendien actief deel aan de maatschappelijke discussie over het gebruik van proefdieren. Dankzij haar vooraanstaande positie op veel onderzoeksterreinen is TNO goed op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van proefdiergebruik die tot een vermindering van het aantal dieren of tot een verbetering van hun levensomstandigheden bijdragen; TNO is erop gespitst om deze ontwikkelingen ook in het eigen handelen toe te passen.

Nieuws

TNO richt Instantie voor Dierenwelzijn op

24 april 2015
Op 18 december 2014 is de herziene wet op de dierproeven van kracht geworden. Dit betekent dat TNO, dat al langer handelt in de geest van de nieuwe wet, andere procedures volgt om dierproeven te kunnen... Lees verder

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.