Direct naar de inhoud

Betere alternatieven voor dierproeven

TNO heeft een onderzoeksprogramma opgesteld om dierproeven te vervangen, verminderen en verfijnen (de 3 V's). TNO werkt samen met andere partijen om sneller betere alternatieven te kunnen ontwikkelen.

Het loont om 3V methoden te gebruiken niet alleen vanuit een maatschappelijk verantwoord ondernemen en ethisch oogpunt, maar tevens om wetenschappelijke redenen. Alternatieve testmethoden leiden tot het beter voorspellen van de menselijke situatie, zorgen voor minder ongerief bij de proefdieren en als de voorspellende waarde beter is helpt dit het aantal dierenproeven te verminderen.

Verfijning

We streven ernaar om testmethoden zodanig te ontwikkelen en aan te passen dat proefdieren zo weinig mogelijk ongemak en stress ondervinden. Dit doen wij onder meer door gebruik te maken van de meest moderne technieken en het continu optimaliseren van geschikte humane en experimentele eindpunten. Humane eindpunten zijn de eerste indicatie in een dierexperiment van (mogelijke) pijn en/of ongerief dat, binnen de context van de te behalen wetenschappelijke eindpunten, gebruikt kan worden voor het humaan doden van het dier of het wegnemen of verlichten van de pijnlijke en/of stressvolle procedures (bron: Prof. Dr. C.F.M. Hendriksen).

Vermindering

TNO streeft ernaar om het aantal proefdieren te verminderen. We evalueren regelmatig onze testmethoden en voeren geïntegreerde teststrategieën uit. Zo kunnen wij bepalen of dierproeven nodig zijn en of dezelfde informatie wellicht op een andere manier verkregen kan worden. Gegevens worden gesimuleerd om het optimale studieontwerp te bepalen dat de meest waardevolle informatie zal opleveren waarbij voor ieder experiment zo weinig mogelijk dieren worden gebruikt. Daarnaast wordt voor experimenten waarbij alleen weefsel van proefdieren nodig is (maar niet het intacte dier) gebruik gemaakt van dieren uit andere experimenten of uit controle groepen (binnen of buiten TNO), zodat proefdieren zo optimaal mogelijk gebruikt worden.

Vervanging

Wij streven er voortdurend naar om dierproeven te vervangen door andere methoden, bij voorkeur door gebruik te maken van menselijk weefsel en menselijke cellen. Waar mogelijk gebruiken wij menselijke monsters. Dit stelt ons in staat om te voorspellen hoe een bepaalde stof (bijv. medicijn) de mens zal beïnvloeden. Zodra wij een manier hebben gevonden om dierproeven te vervangen, maken wij gebruik van deze alternatieve tests en moedigen anderen aan om hetzelfde te doen.

Wij streven ernaar om methoden te ontwikkelen of te verbeteren die de behoefte van de industrie aansluiten om het ontwikkelingsproces van nieuwe producten te verbeteren en te versnellen door modellen te gebruiken die de humane situatie beter voorspellen. Deze modellen en methodieken kunnen gebruikt worden in de vroege fase van de ontwikkeling van nieuwe producten, als wel in testen die worden geëist door de wet en regelgevers. Wanneer wij manieren hebben gevonden om onderzoeksmethoden te verbeteren, wordt het onze hoogste prioriteit om brede acceptatie te verkrijgen en deze 3V-verbeteringen daadwerkelijk uit te voeren.

Dierproevenbeleid van TNO
Contact

Drs. ing. Joram Nauta

  • Innovatiegericht Aanbesteden
  • Zorgarchitectuur

Volg TNO op social media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.