Direct naar de inhoud

Dierproeven in onderzoek

We willen graag dat ons voedsel, medicijnen, consumentenproducten en de huishoudelijke chemicaliën die wij thuis en op het werk gebruiken veilig zijn en ons gezond houden. Onderzoek bij TNO draagt bij aan het ontwikkelen van deze producten en helpt ons tevens te voorspellen of stoffen veilig en effectief zijn.

In sommige gevallen vormen dierproeven een noodzakelijk onderdeel van dit onderzoek. Soms zijn alternatieve methoden beter om te voorspellen hoe een stof de mens zal beïnvloeden. In het kader van ons programma ‘Gezonde Leven’ gaat TNO op zoek naar de beste methoden om innovatieve productontwikkeling te ondersteunen en tegelijkertijd met betere alternatieven te komen.

De intrinsieke waarde van dieren

Het erkennen van de intrinsieke waarde van elk afzonderlijk dier vormt een prioriteit binnen het beleid van TNO voor dierproeven. Dierproeven zijn slechts geoorloofd indien een geschikt alternatief ontbreekt waarbij het doel van het onderzoek zwaarder weegt dan de eventuele ongemakken die dieren kunnen ondervinden. Het besluit om proefdieren te gebruiken, wordt telkens voor ieder afzonderlijk onderzoek genomen. Voor elk onderzoeksvoorstel wordt een ethische afweging gemaakt van de noodzaak om dierproeven uit te voeren. Daarnaast worden de inspanningen om dierenwelzijn te waarborgen goed overwogen volgens nauwgezette wetgeving door een onafhankelijk Dier Experimenten Commissie.

VERVANGING, vermindering en VERFIJNING, van dierproeven

Dierproeven hebben vooruitgang mogelijk gemaakt op het gebied van wetenschap en de gezondheid van mens en dier. Desalniettemin zijn wij ons ervan bewust dat de huidige dierproeven niet altijd betrouwbaar genoeg zijn om het effect bij mensen nauwkeurig te voorspellen. Bij het implementeren van innovatieve "3V methoden" om dierproeven te Verfijnen, Verminderen en Vervangen, onderstrepen wij onze ethische visie op de intrinsieke waarde van dieren en, tegelijkertijd, dragen wij bij aan het beter voorspellen bij de mens. TNO past de 3V principes al jaren toe. Om meer synergie te creëren op dit gebied, hebben wij onze 3V expertise gebundeld in een van onze nieuwe aandachtsgebieden. Wij gebruiken meer middelen om aanzienlijke vooruitgang te boeken op het gebied van de 3Vs terwijl wij uitstekend onderzoek uitvoeren. Deze visie is verankerd in ons beleid, onderzoeksprogramma's en communicatie. Met deze website willen wij meer informatie verschaffen over onze 3V doelstelling en de manier waarop wij te werk gaan om alternatieven te ontwikkelen en deze beschikbaar te maken voor gebruik door anderen.

Volg TNO op social media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.