Feiten en Cijfers 2017

TNO hecht grote waarde aan verantwoord proefdiergebruik. De uitvoering van dierproeven wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gedaan. Over de afgelopen 35 jaar is het gebruik van proefdieren in Nederland meer dan gehalveerd. Ook binnen TNO neemt in 2017 het aantal proefdieren af ten opzichte van 2016.

TNO voert een actief beleid op de ontwikkeling en implementatie van de 3V’s (vervanging, vermindering en verfijning van dierproeven) en op de ontwikkeling van proefdiervrije innovatie. In 2010 heeft TNO zich gecommitteerd aan de Code Openheid Dierproeven. Centraal in deze code staat dat TNO en haar dochterondernemingen de dialoog aan gaan met de verschillende stakeholders over alle aspecten van proefdiergebruik. Openheid over proefdiergebruik en dierproeven is een van de kernpunten in het MVO beleid. TNO voert een dierproevenbeleid, en werken nauw samen met andere partijen op het gebied van de 3V’s.

TNO geeft informatie over de dierproeven die onder eigen verantwoording zijn uitgevoerd. Hierbij wordt aangegeven welke dierproeven voor welk doel over het jaar 2017 zijn uitgevoerd en op welke gronden de belangenafweging is gemaakt tussen maatschappelijk nut en dierenwelzijn.

De jaarrapportage 2017 over de dierproeven van TNO bevat de volgende onderwerpen:

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.