Direct naar de inhoud

Feiten en Cijfers 2020

TNO hecht grote waarde aan verantwoord proefdiergebruik. De TNO Beleidsnota ‘Proefdieren en dierproeven’ is een concrete leidraad hiertoe. De uitvoering van dierproeven wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gedaan.

Over de afgelopen 35 jaar is het gebruik van proefdieren in Nederland meer dan gehalveerd. Ook bij TNO is zijn de aantallen gebruikte proefdieren beduidend verminderd. Na een forse daling in 2013, dankzij een herzien fokbeleid, blijft het aantal proefdieren bij TNO de afgelopen jaren stabiel, al was er het afgelopen jaar ten gevolge van Covid-19 een tijdelijke afname in het aantal proefdieren te zien.

Tabel 1: Overzicht van totaal aantal dierproeven per jaar vanaf 2015

TNO voert een actief beleid op de ontwikkeling en implementatie van de 3V’s (vervanging, vermindering en verfijning van dierproeven) en op de ontwikkeling van proefdiervrije innovaties. In 2010 heeft TNO zich gecommitteerd aan de Code Openheid Dierproeven. Centraal in deze code staat dat TNO de dialoog aan gaat met de verschillende stakeholders over alle aspecten van proefdiergebruik. Openheid over proefdiergebruik en dierproeven is één van de kernpunten in het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) beleid van TNO.

Lees de TNO beleidsnota 'Proefdieren en dierproeven'

Download

TNO geeft informatie over de dierproeven die onder eigen verantwoording zijn uitgevoerd. In het voorliggende document wordt aangegeven welke dierproeven voor welk doel over het jaar 2020 zijn uitgevoerd en op welke gronden de belangenafweging is gemaakt tussen maatschappelijk nut en dierenwelzijn.

De jaarrapportage 2020 over de dierproeven van TNO bevat de volgende onderwerpen:

Algemeen

Proefdiervrije innovaties

Nederland heeft de ambitie om voorloper te zijn in de internationale transitie proefdiervrije innovatie. TNO werkt samen met bedrijven, overheden, academische instellingen en maatschappelijke organisaties... Lees verder
Algemeen

Dierproevenbeleid van TNO

Bij ons onderzoek op het gebied van gezondheid, voeding, defensie, consumentenveiligheid, veiligheid op de werkplek en milieuvraagstukken is de inzet van dierproeven nog altijd noodzakelijk. Deels door... Lees verder
Algemeen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

‘Innovation for life’ is het motto van TNO: wij verbinden mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken. Als onafhankelijke,... Lees verder
Dierproevenbeleid van TNO
Contact

Dr. Ing. Tonny Lagerweij

Volg TNO op social media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.