Direct naar de inhoud

Samenwerking voor dierproeven en alternatieven

Verschillende partijen zijn betrokken bij wet en regelgeving die het testen van medicijnen, chemicaliën en voedselingrediënten op veiligheid en doeltreffendheid bepalen. Complexe ethische en economische overwegingen spelen zowel nationaal als internationaal een rol bij deze regelingen.

Om ervoor te zorgen dat mensen anders gaan denken over dierproeven en alternatieven, is het essentieel om een breder perspectief te overwegen. Een organisatie kan als een veranderingskatalysator fungeren, maar het hele gebied dient haar gedeelde denkrichting te veranderen. Daarom neemt TNO deel aan verschillende groepen om een dialoog te stimuleren en manieren te vinden om de 3V principes te laten slagen.

TNO werkt samen met andere belanghebbenden om de beste alternatieven breed toepasbaar te maken. Om de acceptatie en validatie van alternatieven te versnellen, is intensieve interactie tussen industrie, academia, overheden en regulatoire authoriteiten nodig. TNO kiest hiervoor een proactieve informatieverstrekking middels wetenschappelijke publicaties en voordrachten.

Een paar voorbeelden van ons netwerk:

Internationale platforms

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) stelt internationale eisen voor onder andere veiligheidstesten. TNO werknemers zijn betrokken bij verschillende werkgroepen die bij elkaar komen om het beleid en aanpak op een specifieker niveau te bespreken. Wat betreft de 3Vs, heeft de OESO officieel alternatieve proeven erkend, zoals de Inoculated Chicken Eye test (ICE). Daarnaast zijn TNO medewerkers ook actief in Europese en Nationale autoriteiten, zoals de Europese autoriteit voor Voedsel Veiligheid (EFSA) en de Gezondheidsraad. Ook zijn TNO medewerkers lid van Europese en Nationale verenigingen die de ontwikkeling en gebruik van alternatieven voor dierproeven stimuleren zoals IVTIP, INVITROM, ESTIV.

Samenwerkingsprojecten

Als voorbeeld van een project waarin de verschillende schakels uit de keten samen werken is het Pieken in de Delta project genaamd SLIM (Sneller van Innovatie naar Mens). In opdracht van de Gemeente en Provincie Utrecht en het ministerie van EL&I werkt TNO in het ‘SLIM' project samen met verschillende bedrijven, academische onderzoekers, en de regulerende overheidsinstanties, om innovatieve voedsel en geneesmiddelen sneller van het laboratorium naar de kliniek te brengen. Het doel van deze precompetitieve samenwerking is om goede praktijken te ontwikkelen om sneller acceptatie te verkrijgen voor het toepassen van alternatieve testmethodes.

Nationale platforms

Dialoog is belangrijk voor het verder ontwikkelen van de 3Vs. Derhalve neemt TNO deel aan verschillende nationale platforms, zoals het Nationaal Kenniscentrum Alternatieven (NKCA) , Dialoog en TRAIN (Three R's Alternatives Initiating Network) en discussiegroepen met andere geïnteresseerden, waaronder dierenbeschermingsorganisaties en politieke partijen. Het doel van deze discussiegroepen is om elkaars mening over dierproeven te delen, om respect te creëren en gezamenlijke doelstellingen te verkennen.

Onderwijs

Voor TNO zijn jonge wetenschappers de sleutel tot de toekomst van de wetenschap en het 3V onderzoek. Om verdieping in de opleiding van deze jonge wetenschappers te bieden, ondersteunen wij twee universitaire leerstoelen: Alternatieven voor Dierproeven aan de Hogeschool Utrecht en Translationele Toxicologie bij de Universiteit Wageningen.

Volg TNO op social media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.