Samenwerken met TNO

Innovaties creëren is een zaak van samenwerken. Dat kan alleen met partners. Daarom werken we jaarlijks met zo’n 3000 grote multinationals, mkb, universiteiten, kennisinstellingen en overheden, in binnen- en buitenland aan gezamenlijke uitdagingen.

Onze werkwijze

Complexe problemen met grote risico’s ga je liever niet alleen aan. Daarom werken bedrijven, overheden en andere organisaties veel met TNO samen. Onze kennis en expertise is gericht op toepassing en deze zetten we graag in voor anderen. Dit doen wij op allerlei manieren. Benieuwd hoe we kunnen samenwerken?

Projecten in opdracht

Als je bezig bent met (door)ontwikkeling van een product of met een innovatie kun je ons een project in opdracht geven. We maken dan afspraken over de werkzaamheden, de kosten en de exclusiviteit van de resultaten.

Publiek private samenwerking

Bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties kunnen ook met ons samenwerken in een publiek private samenwerking. Deze activiteiten vallen binnen zogenaamde Vraaggestuurde Programma’s of binnen het Kennisoverdrachtsprogramma specifiek gericht op het mkb.

MKB

TNO helpt het midden en kleinbedrijf (mkb) succesvol te innoveren en ondersteunt ondernemers actief met kennis en expertise van technologie in samenhang met gebruikers, markt en visie.

Start-ups, scale-ups en het mkb kunnen gebruik maken van TNO's Fast Track TNO’s platform.  TNO Fast Track biedt een snelle toegang tot de kennis, faciliteiten en netwerk van TNO.

Technology Transfer

Technology Transfer is een belangrijk onderdeel van het valorisatieproces en betreft het overdragen van technologie naar de markt door middel van het oprichten van een nieuw bedrijf (een spin-off) of via het verstrekken van een licentie aan een bestaand bedrijf. Op die manier worden TNO-innovaties omgezet in producten en daarmee in bedrijvigheid en hoogwaardige werkgelegenheid.

Internationaal

Onderzoek en innovatie stopt niet bij de landsgrenzen. We kunnen de kennisbasis van Nederland ook versterken door nauw samen te werken met internationale toonaangevende kennispartners, bedrijven en overheden.

Overzicht van alle projectcategorieën, hun kenmerken en voorwaarden

Deze tabel bevat een overzicht van alle projectcategorieën, hun kenmerken en voorwaarden
Project categorie Kenmerken Typische voorwaarden Voorbeelden
Opdracht TNO wordt voor 100% gefinancierd door klanten
 • De kosten worden voor 100% gedekt door de klant
 • Korte doorlooptijd van contact tot contract
 • IP moet worden overeengekomen tussen TNO en de klant
 • Directe bilaterale opdrachten
 • Gedeelde innovaties (onderzoek samen met een groep partners), bijv LCET
 • TNO MKB-platform (zie fasttrack.tno.nl)
Publiek-private samenwerking TNO wordt deels gefinancierd door publieke middelen en deels door klanten

Publieke financiering:

 • Externe programma's (bijv. EU, NGF, EFRO) zonder private bijdragen aan TNO
 • Interne programma's (bijv. TKI, MKB, ERP) met mogelijke private bijdragen aan TNO

Voorwaarden publieke financiering via externe programma's:

 • Klanten mogen publieke fondsen ontvangen voor hun betrokkenheid
 • Fondsen kunnen alleen verkregen worden via een niet-gegarandeerd aanbestedingssysteem
 • Doorlooptijd contract: 6 maanden tot 3 jaar (gemiddeld meer dan 1 jaar)
 • Strikte KPI-monitoring en rapportage voor partners

Voorwaarden mixed-funding modellen:

 • Afstemming van onderwerpen op de innovatieagenda en specifieke publieke fondsen
 • IP-voorwaarden: brede kennisverspreiding vereist
 • TRL-beperkingen: maximaal TRL 6 om staatssteunproblemen te voorkomen
 • TNO MKB-platform (zie fasttrack.tno.nl)
 • Publieke fondsen beschikbaar in verschillende categorieën:
  - Regionaal of nationaal niveau
  - Europees niveau:
     Horizon Europe
     Digital Europe
     EDF
     INTERREG
     ECSEL
     ITEA
 • Voor meer informatie, bezoek Subsidie- en financieringswijzer (rvo.nl)
Technology Transfer Afhankelijk van het type dienst Ondersteunende diensten voor licentiëring van TNO-technologie, deelname aan start/scale-ups en oprichting van TNO-spin-offs Tech Transfer
Samenwerkingen via verenigingen TNO regelt eigen financiering
 • Open samenwerking, vaak met focus op standaardisatie
 • Voorwaarden variëren per vereniging
 • IDTA, EU Robotics, Gaia-X, IDSA, Open Industry 4.0, NLAIC, etc.
 • Andere onderzoeksorganisaties via EARTO (Imec, Fraunhofer, FlandersMake, etc.)
Samenwerking via Joint Innovation Centres (JIC's) Afhankelijk van het type JIC Afhankelijk van het type JIC, zie voor meer informatie de specifieke JIC Holst Centre, ESI, Solliance Solar, i-Botics, Qutech, Dutch Optics Centre, etc.