Informatietype:
Project
Thema:
Beroepsblootstelling

ExpoSense

Status project

2019-2022

Binnen ExpoSense, een Early Research Program van TNO, hebben we uitgebreide hoge resolutie meetapparatuur en data-interpretatiemethoden ontwikkeld voor de identificatie en vermindering van fijnstof (Particular Matter, of PM), zowel in de algemene als in de werkomgeving. Zwevende deeltjes dragen in belangrijke mate bij aan ziektes in Nederland, met jaarlijks 9.000 vroegtijdige sterfgevallen als gevolg van luchtvervuiling in de leefomgeving alleen.

ExpoSense
In deze visual ziet u alle belangrijke innovaties van ExpoSense en hoe deze met elkaar samenhangen.

1. Persoonlijke blootstellingsprofielen

Als onderdeel van het Applied Exposome Programme combineert TNO PM-sensing met GPS-tracking om blootstellingsprofielen van individuen samen te stellen. Het in kaart brengen van blootstellingsprofielen van individuen in het dagelijks leven maakt effectievere ziektepreventie mogelijk. Gedetailleerde blootstellingsprofielen kunnen informatie verschaffen over de locaties, timing en bronnen van blootstellingen welke de basis kan vormen voor effectieve feedback aan kwetsbare individuen of voor gebruik op populatieniveau om zo beleidsmakers en overheden te informeren.

2. Kaarten van blootstelling op bevolkingsniveau

Niet alle gebieden met hoge fijnstofniveaus leiden tot hetzelfde aantal blootgestelde mensen. Om gericht te kunnen ingrijpen en meer gezondheidswinst te behalen, moeten overheden een volledig beeld hebben van waar de gevolgen van fijnstof voor de bevolking het ernstigst kunnen zijn. Binnen ExpoSense hebben we methodologieën ontwikkeld om een beoordeling te maken van de blootstelling van de bevolking door een combinatie van dynamische PM-concentratiekaarten en informatie over de bevolkingsdynamiek in tijd en ruimte.

3. Kristallijn silica sensor

Op bouwplaatsen veroorzaken activiteiten zoals frezen, zagen of boren een aanzienlijke blootstelling aan kristallijn silica stof, wat de gezondheid van werknemers kan aantasten. Kristallijn silica kan ernstige gezondheidseffecten veroorzaken. Daarom ontwikkelde TNO een draagbaar apparaat dat optische spectroscopie gebruikt om kristallijn silica in bijna real-time te identificeren. Het maakt het mogelijk om continu blootstellingsgegevens vast te leggen, te verwerken en te interpreteren, bijvoorbeeld om deze in real-time te vergelijken met beroepsmatige blootstellingslimieten in een app. Dit biedt de mogelijkheid voor directe actie en preventiemaatregelen.

4. PM sensor met in-line chemische identificatie

Niet alle PM is even schadelijk. De gezondheidseffecten van PM zijn afhankelijk van de chemische kenmerken van het stof. De huidige PM-sensoren kunnen worden gebruikt om de blootstelling aan PM te meten, maar ze identificeren hier geen specifieke gevaarlijke stoffen in. TNO heeft een apparaat ontwikkeld dat dit probleem oplost. Dit systeem kan specifieke soorten stofdeeltjes in complexe mengsels chemisch identificeren voor verschillende beroepsmatige en militaire toepassingen.

5. Interpretatie van blootstellingsprofielen op de werkplek

Nieuwe sensortechnologieën voor blootstellingsbeoordeling leveren enorme hoeveelheden gegevens op met een hogere resolutie in tijd en ruimte dan conventionele metingen. Dit biedt mogelijkheden voor effectievere blootstellingspreventie, maar vereist ook nieuwe benaderingen voor de interpretatie van de gegevens. We synchroniseren blootstellingssensoren met informatie op hoge resolutie over de blootstellingsomstandigheden om de blootstellingsniveaus in real-time te interpreteren. Hiervoor maken we gebruik van ons EXCITE sensor dataplatform dat meerdere hoge resolutie datastromen in real-time kan combineren en interpreteren en feedback kan geven via een dashboard of app. Op basis hiervan kan de blootstelling effectief worden verminderd.

Binnen ExpoSense is samengewerkt met verschillende partners. We nodigen potentiële nieuwe partners uit om contact op te nemen om samen met ons de ontwikkeling verder te brengen.

Laat je verder inspireren

3 resultaten, getoond 1 t/m 3

Pilot over lasrook bewijst potentie sensormetingen voor gezonde werkplek

Informatietype:
Insight
20 oktober 2023
Om te ontdekken hoe sensoren kunnen bijdragen aan terugdringen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen op de werkplek, hield TNO onlangs een pilot voor lasrook.

In 5 stappen gezonde lucht op het werk dankzij sensortechnologie

Informatietype:
Artikel

Preventie van beroepsziekten

Informatietype:
Artikel