Octrooien en Licenties

Het innovatieve onderzoek van TNO leidt tot vele uitvindingen voor nieuwe producten en productieprocessen. Om de marktkansen hiervan te vergroten voeren wij  een actief beleid in het beschermen van intellectuele eigendommen. Onze afdeling IP & Contracting houdt zich bezig met de bescherming en ondersteuning bij exploitatie van de portefeuille intellectuele eigendomsrechten.

TNO wil het innovatief vermogen van het bedrijfsleven versterken en daarom is het merendeel van onze uitvindingen, voornamelijk door octrooien beschermd, beschikbaar voor marktpartijen. Dat kan variëren van een niet-exclusief tot een exclusief gebruiksrecht, en kan gaan in de vorm van licenties of op basis van een verkoop met volledige overdracht van de rechten, alsmede daaraan voorafgaand in de vorm van tijdelijke opties tegen vergoeding.

Via de link Licentieaanbod zijn beschrijvingen te vinden van het brede scala aan innovaties. Daarnaast is het volledig aantal gepubliceerde octrooien van TNO te vinden via de link Octrooioverzicht.

Samenwerken met TNO
Contact

Volg TNO op social media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.