Beeldbewerkingsapparaat

Bestaande technieken voor het verhogen van het visuele contrast voldoen niet wanneer enkelvoudige beelden verschillende soorten randen bevatten. Door opvallende randen kunnen onopvallende randen verloren gaan tijdens het verbeteren van het contrast. Het kan zelfs voorkomen dat kleine artefacten bij brede randen door de contrastregeling helemaal verdwijnen. Het aanpassen van de contrastdrempel kan op andere plaatsen overmatige ruis veroorzaken. De uitvinding stelt een techniek voor om de zichtbaarheid van zowel opvallende als onopvallende randen te verbeteren.

De uitvinding maakt gebruik van een lokalisatie algoritme om het contrast op visuele weergaven te verbeteren. Daarbij worden alle naast elkaar liggende pixels met elkaar vergeleken, waarna aan elke pixel op basis van lokale overeenkomst een gewicht wordt toegekend. Om de plaats van het randgebied te bepalen worden pixels "gewogen".

Aan de hand van de verkregen gegevens wordt vervolgens het contrast van de afbeelding in zijn geheel aangepast. Dit systeem verbetert de zichtbaarheid van onopvallende randen en kan worden uitgebreid met het secundaire gebruik van andere filters die opvallende randen op dezelfde wijze beïnvloeden. De contrastfunctie is bedoeld voor het regelen van de intensiteit, maar kan ook voor een specifieke kleuras worden gebruikt.

Toepassingen

  • Het verbeteren van alle soorten software voor beeldverbetering.
  • Met name te gebruiken voor beelden met kleine artefacten bij brede randen; met deze techniek kunnen artefacten zeer goed worden behouden zonder het beeld te vervormen.

Technische Samenvatting

Het algoritme voert een kleinschalige statistische gegevensanalyse uit om te bepalen of er een rand op de afbeelding voorkomt. Het zoekt ook naar de aanwezigheid van een gradiënt en zal bij afwezigheid daarvan het contrasteffect versterken. Deze berekening wordt uitgevoerd op basis van overeenkomst van alle naast elkaar liggende pixels en geldt voor elke willekeurige waarde.

De resultaten van deze berekening informeren de beeldeditor over de uit te voeren transformatie van elke pixel binnen een bepaald bereik. De gebruiker kan een 'rekfactor' definiëren die het verband tussen het ingevoerde verschil tussen twee pixels en het resulterende uitgangsbeeld specificeert.

License - Intellectual Property

WO2009078717
IMAGE PROCESSING APPARATUS

License - Stage of Development

proof-of-concept

License - Proposal

licensing opportunity

License - TNO reference number

IP2012016
Licentieaanbod
Contact