Computernetwerkbescherming

De uitvinding heeft betrekking op beveiliging tegen ongeautoriseerde toegang tot bestanden die in een computernetwerk zijn opgeslagen. Het doel van de uitvinding is te voorzien in een computersysteem dat het mogelijk maakt om de toegang tot bestanden selectief te beperken zonder dat extra maatregelen nodig zijn als er binnen het computersysteem kopieën gemaakt worden en zonder dat versleuteling nodig is.

De uitvinding maakt gebruik van een poortinrichting in een communicatiekanaal tussen een netwerkdomein en een externe verbinding, zoals een verbinding naar het Internet. De poortinrichting is zodanig ingericht dat deze alle bestanden die via het communicatiekanaal naar de externe verbinding verstuurd worden, op de aanwezigheid van een security-tag controleert. Afhankelijk van de aan- of afwezigheid van de security-tag beperkt de poortinrichting de vrije verzending van het bestand naar de externe verbinding.

Toepassingen

Toepassingen voor deze uitvinding zijn vooral omgevingen waar de verzending van bestanden beperkt moet worden. Deze technologie kan vooral van nut zijn voor aanbieders van firewalls en netwerkbeveiliging.

Technische samenvatting

Een bestand wordt voorzien van een security-tag, op basis waarvan door de poortinrichting een selectieve controle wordt uitgevoerd naar toegangsmogelijkheden tot het bestand buiten het netwerkdomein. Binnen het lokale netwerk heeft elke gebruiker toegang tot het bestand. Daarbuiten is de toegang echter beperkt. Op deze wijze wordt voorzien in een domeinspecifieke bescherming. In principe is de uitvinding voor alle vormen van bestandsverzending te gebruiken, bijvoorbeeld als onderdeel van e-mail protocollen (SMTP), als onderdeel van file transfer protocollen (FTP), als onderdeel van hyperlink protocollen (HTTP) of elke andere soort protocol.

License - Intellectual Property

WO2004017599
COMPUTER NETWORK PROTECTION

License - Stage of Development

concept

License - Proposal

licensing opportunity and research collaboration

License - TNO reference number

IP2009032
Licentieaanbod
Contact