Verborgen objecten vinden met elektromagnetische golven

Elektromagnetische straling met een lage frequentie, vooral microgolfstraling of radar, kan worden gebruikt om de locatie van verborgen voorwerpen te bepalen door deze straling door obstakels, zoals wanden of vloeren, te sturen. Bestaande technologieën voor het detecteren van voorwerpen achter obstakels hebben het nadeel dat zij niet nauwkeurig genoeg zijn. Het is bijvoorbeeld vaak moeilijk vast te stellen of het voorwerp zich vóór dan wel achter een bepaald obstakel bevindt. Deze problemen treden op bij zowel passieve als actieve apparatuur. Obstakels kunnen ook interfereren met het signaal. Deze uitvinding maakt gebruik van twee actieve microgolfsystemen om de efficiëntie van de detectie te verbeteren.

De uitvinding maakt gebruik van twee microgolf-zendmodules die bij twee verschillende frequenties werken. De eerste frequentie is zodanig dat deze door het obstakel (bijv. een wand) heen dringt, terwijl de tweede frequentie dit niet doet. De terugkerende signalen worden door twee ontvangers of een geïntegreerde ontvanger gedetecteerd. Door de gegevens van de twee signalen met elkaar te vergelijken kan de locatie van het voorwerp ten opzichte van het obstakel exact worden vastgesteld. Afhankelijk van het materiaal waarvan het obstakel is gemaakt, kunnen de frequenties worden gevarieerd. Bij een grotere verscheidenheid aan obstakels moet het verschil tussen de twee uitgezonden frequenties worden vergroot.

Toepassingen

  • Het detecteren van objecten achter een muur van een huis en het snel onderscheiden van deze objecten van meubilair. Kan voor alle soorten toezicht worden gebruikt.
  • Militair gebruik: het op efficiënte wijze onderscheid maken tussen zichtbare en verborgen objecten in een onbekende situatie.
  • Technische Samenvatting

    De uitvinding maakt gebruik van twee microgolfzenders. De ene module heeft een hogere frequentie dan de andere, bij voorkeur meer dan vier keer zo hoog, en is als gevolg daarvan minder goed in staat om door obstakels heen te dringen. Bruikbare frequenties zijn 2 GHZ en 20 GHZ. Beide frequenties kunnen continu gemoduleerd worden. De zenders moeten dicht bij elkaar worden opgesteld. Een derde frequentie kan worden gebruikt om onderscheid te maken tussen verschillende soorten obstakels, of om verschillende soorten objecten te detecteren. De uitvinding beschrijft ook een eenvoudig computerprogramma dat objecten classificeert op basis van hun respons op de twee signalen.

License - Stage of Development

proof-of-concept

License - Proposal

licensing opportunity

License - TNO reference number

IP2012015
Licentieaanbod
Contact