Versterker met gecompenseerde gate-voorspanning

Een bestaand Japans octrooi beschrijft een versterker voor signalen met een hoge frequentie. Deze versterker bevat een "gate-voorspanningsfase," een subschakeling die de variabiliteit in het tegenhouden van signalen door stroomfluctuaties moet reduceren. Normaal gesproken hebben versterkers de neiging om inputfouten te versterken. Tijdens het proces om gelijkstroom bruikbaar te maken, kunnen diverse fouten optreden. Deze uitvinding voorziet in de stabilisatie van de aanvankelijke spanning om waarneembare variaties in het versterkte signaal te voorkomen; het biedt een verbetering ten opzichte het Japanse octrooi door een extra weerstand op te nemen.

Deze uitvinding biedt verbetering in de gate-voorspanningsfase van een versterker met hoge frequentie. De uitvinding maakt gebruik van een extra weerstand die alleen in werking treedt als het ingangssignaal hoger blijft dan een gewenste drempelwaarde. De extra weerstand minimaliseert het effect van fluctuaties in de stroomvoorziening door effecten van variaties boven een bepaald niveau weg te nemen.

Toepassingen

  • Het verbeteren van het versterkingsproces in die gevallen waar fluctuaties in output functioneel of esthetisch gezien nadelig zouden zijn.
  • Het compenseren van uitzonderlijke variaties in de stroomvoorziening.

Technische Samenvatting

De uitvinding beschrijft een schakeling voor het versterken van signalen met een hoge frequentie (in het Gigahertz-gebied). Tussen twee transistors in de voorspannings-subschakeling wordt een extra weerstand geplaatst. De weerstand wordt tussen de eerste transistor en de aarde geplaatst en treedt in werking bij de negatieve stroomvoorziening. In een variant wordt een extra weerstand gebruikt die de positieve stroomvoorziening beïnvloedt. De uitvinding omvat tevens complexere varianten.

License - Stage of Development

proof-of-concept

License - Proposal

licensing opportunity

License - TNO reference number

IP2012013
Licentieaanbod
Contact