Vraaggestuurde TV in DSL-netwerken

Triple play is een kernbegrip voor telecomoperators in hun concurrentiestrijd met kabelnetwerkproviders. Telecomoperators die triple play willen aanbieden via hun met xDSL uitgeruste toegangsinfrastructuren moeten zich zodanig aanpassen aan het service model van radio- en televisiedistributie dat past bij hun toegangsinfrastructuur. Traditionele radio- en televisiedistributie is gebaseerd op een verdeel- en selecteer-mechanisme, waar alle kanalen naar alle klanten worden gezonden en de klant 'afstemt' op het kanaal van zijn keuze. Dit model is echter niet te gebruiken in een DSL-netwerk, zowel om capaciteitsredenen als om topologische redenen.

Deze uitvinding beschrijft een andere aanpak, waarbij gebruik wordt gemaakt van IP-gebaseerd verkeer en IP-multicast en -forwarding. De klant abonneert zich op de kanaalbundel van een bepaald kanaal, dat vervolgens naar de genoemde klant wordt gezonden. Daarbij werkt het netwerk in een levering-op-verzoek-modus. Er zijn diverse bekende protocollen die dit via zogenoemde Non Broadcast Multiple Access netwerken (meerdere toegangsnetwerken die niet tot de uitzending behoren) kunnen verwezenlijken. Vanwege de inverse multiplex-methodologie zijn deze bekende protocollen niet bruikbaar in combinatie met een Hoge Snelheid Gebundeld Toegangsnetwerk.

Toepassingen

Door de flexibiliteit, die deze systemen en methoden bieden, zijn ze uitermate goed bruikbaar in alle bedrijven waar netwerkverkeer wordt beheerd of netwerkapparatuur wordt gemaakt.

Technische samenvatting

Het grootste probleem bestaat uit het regelen van het multicast-abonnement binnen het mesh-netwerk wanneer de gegevensstromen naar de abonnee invers gemultiplext zijn. Dit wordt opgelost door het inschrijvingsproces over alle elementen van het mesh-netwerk te verdelen. In de bijgevoegde figuur maakt host 4, die zich wil abonneren op bijv. CNN, een aftakking van de mesh-netwerk-multicast-bron naar zichzelf door een "ICMP_Report"-bericht naar de IP-multicast-router te sturen. Zoals in het geval van HBA ontvangen alle inverse multiplexelementen alle gegevens voor host 4. Vanwege het inverse multiplex-proces moet er een aftakking van alle elementen van het mesh-netwerk naar host 4 worden gemaakt. Dit betekent dat een "NMCP_Join"-bericht naar alle elementen van het mesh-netwerk wordt verzonden.

License - Stage of Development

concept

License - Proposal

licensing opportunity and research collaboration

License - TNO reference number

IP2009045
Licentieaanbod
Contact