Wagenziekte indicator

Wie durft iemand anders zijn rijstijl te betwijfelen? Als iemand misselijk wordt in een auto is het zelden de bestuurder. De passagiers betreft het echter maar al te vaak. En dat geldt zeker voor kinderen, vooral als ze achterin zitten. Omdat de bestuurder zelden misselijk wordt (hij kan het beste anticiperen), is het voor de passagiers extra moeilijk hem te overtuigen wat comfortabeler te rijden. TNO heeft daarom een gadget ontwikkeld dat de bestuurder ondersteunt om een passagiers-vriendelijker rijstijl aan te leren.

Deze zogeheten "wagenziekte-indicator" meet de versnellingen van de auto in drie richtingen en berekent daaruit hoe misselijkmakend deze zijn. Een groen lichtje betekent "goed", een oranje "pas op", en rood (mogelijk met een piepje erbij) betekent een absoluut misselijkmakend rijgedrag.

Deze berekeningen zijn een vereenvoudiging van een complexer wiskundig model dat bij TNO in de afgelopen 10 jaar is ontwikkeld. Dit model is getoetst aan een groot aantal omstandigheden met data uit de literatuur en eigen waarnemingen.

Toepassingen

Dit apparaatje is gepatenteerd, er is een werkend voorbeeld van gemaakt, en kan verder worden vercommericaliseerd. Het kan als los gadget worden aangeboden of geïntegreerd in bestaande boordcomputers, voor gebruik door particulieren alsook bedrijven die zich bezig houden met personenvervoer.

Technische Samenvatting

Dit unieke model maakt gebruik van neuro-fysiologische kennis over het evenwichtssysteem van de mens. Dit system speelt een cruciale rol in het ontstaan van bewegingsziekte. Dit is duidelijk uit het feit dat mensen waarbij beide evenwichts¬organen niet functioneren nooit last hebben van wagenziekte, zeeziekte, luchtziekte, of wat voor vorm van bewegingsziekte dan ook.

License - Intellectual Property

WO 2003/068564
Car sickness control unit

License - Stage of Development

proof-of-concept

License - Proposal

licensing opportunity and research collaboration

License - TNO reference number

IP2010001
Licentieaanbod
Contact