Werkwijze voor de extractie van een semantische parameter

Deze uitvinding voorziet in een methode voor het zoeken naar radargegevens voor het verkrijgen van nuttige informatie. Hierbij wordt het analyseren van gegevens ondersteund door een "semantische parameter," een kwantitatieve waarde, die met een specifiek type object is verbonden. Als voorbeeld kan een set gegevens van een wandelend persoon worden opgenomen en specifieke waarden met betrekking tot de snelheid van de romp of de benen opleveren. Het doel van de uitvinding is om radargegevens gemakkelijk leesbaar te maken volgens van te voren gespecificeerde termen.

De methode maakt gebruik van de bepaling van een snelheidsomhulling voor verschillende objecten. Degene die de detector programmeert moet enig idee hebben van het type te detecteren objecten. Hij moet bijvoorbeeld enkele fundamenteel onderscheidende waarden introduceren, zoals het verschil tussen het bovenste en onderste gedeelte van het lichaam. Vervolgens worden verschillende elementen van het object gesorteerd en geclassificeerd aan de hand van bestaande parameters. Met behulp van deze parameters krijgt men dan toegang tot gegevens; de beensnelheid kan bijvoorbeeld als afzonderlijke variabele worden geanalyseerd. De uitvinding kan ook worden gebruikt om relaties tussen stilstaande objecten te analyseren.

Toepassingen

  • Detectie van de bewegingssnelheid van het menselijke lichaam
  • Analyse van afzonderlijk bewegende delen
  • Bepaling van de manier van bewegen van het menselijke lichaam: wandelen, rennen, fietsen, zwemmen of andere manieren van het zich voortbewegen
  • Het detecteren van andere typen beweging: voertuigen, dieren, of enig ander object met gespecificeerde parameters

Technische Samenvatting

De uitvinding maakt gebruik van een radarsignaal dat gegevens van dichtbij bewegende objecten verzamelt. Deze gegevens worden vervolgens ingevoerd in een programma, dat de waarden classificeert volgens gespecificeerde semantische waarden. Nadat deze waarden volgens de methode zijn geïnterpreteerd, wordt een reeks relevante waarden gedefinieerd. Binnen deze reeks wordt de snelheid van het primaire object (bij mensen is dat de romp) beschouwd als de gemiddelde snelheid. Andere objecten worden onderscheiden op basis van hun afwijkende frequentie. Zo worden zwaaiende armen in beeld gebracht doordat ze snel heen en weer bewegen.

License - Stage of Development

proof-of-concept

License - Proposal

licensing opportunity and research collaboration

License - TNO reference number

IP2011011
Licentieaanbod
Contact