Werkwijze voor het verwerken van een reeks kleurenbeelden

Met deze uitvinding kunnen kleurenbeelden worden verbeterd, waarbij gecompenseerd wordt voor ruisvermindering zonder dat dit een grote kleurverschuiving tot gevolg heeft. Kleurverschuiving treedt op wanneer verschillende kleurvlakken van een beeld afzonderlijk worden verbeterd. De uitvinding geeft een verbetering ten opzichte van bestaande methoden door een afzonderlijk versterkt grijs getint beeld te creëren, waarvan de randen worden gebruikt om de kleurvlakken van het beeld beter te doen uitkomen

De methode maakt gebruik van een versterkt grijs getint beeld als basis voor het verbeteren van kleuren. Alle kleurverbeteringen zijn gebaseerd op relevante randen die door het grijs getinte beeld worden bepaald. Voor het verkrijgen van de gegevens van de randen worden beeldreeksen geanalyseerd. Deze gegevens worden gebruikt voor het verminderen van de ruis in de kleurvlakken. Volgens deze werkwijze wordt de kleurconsistentie van het beeld gewaarborgd.

Toepassingen

Deze uitvinding kan worden gebruikt voor alle soorten foto- en videobewerkingssoftware waarin de gebruiker het ruisverminderingsproces in een kleurenbeeld wil moduleren. Het is gemakkelijk te gebruiken als interface, waarbij de gebruiker een beeldverbetering kan aanvragen zonder al te veel bewerkingen te hoeven uitvoeren. De gebruiker kan ook automatisch kleurenbeelden laten genereren zonder zelf verbeteringen uit te voeren. Het is bij uitstek geschikt voor het maken van kleurenfoto's en video's in donkere plaatsen en voor camera's die een "night view mode" nodig hebben.

Technische Samenvatting

Volgens de methode worden uitgaande van een oorspronkelijke set kleurenbeelden versterkt grijs getinte beelden gecreëerd, waarbij de helderheid of de lichtsterkte als voornaamste criterium voor het creëren van een schaal van grijswaarden dient. Deze versterking kan ruimtelijk of tijdelijk worden uitgevoerd. Er wordt een nieuw beeld met de gegevens over de randen van het grijs getinte beeld geconstrueerd. Met behulp van de gegevens over de randen in het grijs getinte beeld worden verbeteringen aangebracht in de kleurvlakken. Deze randen kunnen bovendien naar belangrijkheid worden gewogen.

License - Stage of Development

proof-of-concept

License - Proposal

licensing opportunity

License - TNO reference number

IP2012009
Licentieaanbod
Contact