Applications of Integrated Driver Assistance (AIDA)

Systemen die rijtaken van de bestuurder ondersteunen staan volop in de belangstelling. Ze kunnen bijdragen aan veilig, vlot en schoon verkeer en comfort voor de bestuurder. Het kenniscentrum Applications of Integrated Driver Assistance (AIDA) is opgericht door TNO en de Universiteit Twente. De ambitie van AIDA is het bereiken van een internationale toonaangevende kennispositie met spin-off naar praktijktoepassingen.

De focus van AIDA ligt op het onderzoeken en modelleren van de interactie tussen bestuurder, rijtaakondersteuning en de verkeersstroom. Welke behoefte hebben bestuurders aan rijtaakondersteuning? Welke informatie of waarschuwing wil de bestuurder tijdens het autorijden ontvangen? Hoe veranderen dan het rij- en routekeuzegedrag? Tot slot natuurlijk: wordt het verkeer daarmee veiliger en schoner en neemt de congestie dan af?

Eén van de projecten binnen AIDA richt zich op de vraag: welke behoefte vanuit de weggebruiker bestaat aan rijtaakondersteuning en hoe aan deze behoefte kan worden voldaan. Op basis van de resultaten van een gebruikersbehoeftestudie is ervoor gekozen het onderzoek in te richten rond een file-assistent, gebruikmakend van voertuig-voertuig communicatie. Uit een studie in de TNO rijsimulator blijkt, dat deze op een goede acceptatie kan rekenen. Voorlopige verkeersstroomsimulaties wijzen paradoxaal genoeg uit, dat de file-assistent tot minder files leidt. Andere projecten binnen AIDA gaan over de modellering van het gebruik van verkeersinformatie bij ongevallen, het ontwikkelen van een virtuele ontwerpomgeving voor een rijstrookwisselassistent, het modelleren van bestuurdersgedrag bij intelligente kruisingen en milieuvriendelijk verkeersmanagement met geïntegreerde voertuig-wegsystemen.

Projecten binnen AIDA worden gestart in samenwerking met gebruikers uit de overheid en industrie. De resultaten van AIDA dragen vooral bij aan de ontwikkeling van de onderzoeksinstrumenten van TNO als de ITS Modeller en de rijsimulator.

Voor uitgebreide informatie inclusief publicaties van AIDA ga naar de website

AIDA
Downloads

Partners van TNO
Contact

Prof. dr. Marieke Martens