CSI The Hague

In het project CSI The Hague (20 sept 2012 afgerond) werkten het Nederlands Forensisch Instituut, high-tech bedrijven en kennisinstituten samen aan het digitaliseren van de plaats delict.

Je kunt een plaats delict maar één keer onderzoeken. Zie je sporen over het hoofd, dan zijn ze voorgoed verloren. Een plaats delict digitaal bewaren geeft geweldige mogelijkheden voor forensische opsporing. Ook nadat de plaats delict is vrijgegeven kan deze nog steeds worden onderzocht.

TNO is partner in het consortium, samen met NFI, Philips,TNO, TU Delft, AMC, Capgemini, E-Semble, Forensic Technical Solutions, Thales, Noldus Information Technology, Chess, Eagle Vision, de Technology Investment Group en De Haagse Hogeschool. Zij zetten zich in voor het verbeteren van de forensische wetenschap. De gemeente Den Haag en het Ministerie van Economische zaken waren sponsor van het project. Het project is uniek in de internationale forensische wereld en kreeg veel belangstelling uit het buitenland.

Innovatie van forensische opsporing

De forensische opsporing staat aan de vooravond van een revolutie. Met gebruik van technologieën, die bijvoorbeeld zijn ontwikkeld voor de medische wetenschap of defensie, kunnen sporen op de plaats delict straks snel en gemakkelijk digitaal worden bewaard.

De digitale informatie wordt vervolgens ontsloten in een virtuele omgeving. Zo kunnen onderzoekers achteraf en op elk gewenst moment virtueel teruggaan naar de plaats delict en als het ware voelen, ruiken, zien, horen en proeven welke sporen zijn achtergebleven. Dit 'bevriezen' van de plaats delict biedt geweldige mogelijkheden voor het testen van hypotheses gedurende het onderzoek. Bovendien kan het later in bijvoorbeeld de rechtszaal inzicht geven in de omstandigheden waaronder een gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

Betere trainingsmogelijkheden

Het veiligstellen van sporen op een plaats delict vraagt om goede onderzoekstechnieken en protocollen. Maar het trainen van deze technieken is lastig. Met behulp van de technieken die binnen CSI The Hague worden ontwikkeld, kunnen professionals in de toekomst getraind worden in een virtuele omgeving, gebaseerd op realistische cases. Dat maakt het mogelijk om methoden en best practices te ontwikkelen en te trainen, met behulp van de nieuwste 'serious gaming'-technieken. Ook kan straks menselijk gedrag op een geënsceneerde plaats delict worden geobserveerd en wetenschappelijk geanalyseerd met behulp van camera's en sensoren. Op basis daarvan kan het veiligstellen van sporen verder worden verbeterd. Op de website van CSI The Hague vindt u meer informatie.

Partners van TNO
Contact