Deltares

TNO en Deltares gaan een samenwerking aan op het gebied van bouwen en stedelijke ontwikkeling in deltagebieden. Problemen rondom infrastructuur en gebiedsinrichting kunnen hiermee voortaan vanuit de expertises van beide organisaties worden onderzocht: TNO met haar kennis over harde constructies en Deltares met kennis over grond en water.

Ir. D. Schmidt (Managing Director TNO Gebouwde Omgeving) en ir. E. Janse (Directeur Deltares) tekenden op 15 april 2013 een intentieovereenkomst. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar (inter)nationale projecten waarin de organisaties elkaar kunnen versterken door gezamenlijke kennisinvesteringen en het samen optrekken in calamiteitensituaties. Voorbeelden van onderwerpen waarop TNO en Deltares krachten bundelen, zijn de uitwisseling van probabilistische tools, duurzame Deltasteden, assetmanagement van infrastructuur en overgangsconstructies in wegen. Een van de eerste gezamenlijke acties is een workshop met wegbeheerders over overgangsconstructies.

Solide basis

TNO koppelt met deze samenwerking haar expertise op het gebied van harde constructies, constructiematerialen en stedelijke ontwikkeling aan de kennis van Deltares op het gebied van grond, (grond)water, weg- en waterbouw en duurzame gebiedsinrichting. Met de overeenkomst hebben TNO en Deltares een solide basis om gezamenlijk projecten op te pakken.

Voor meer informatie ga ook naar de Deltares website

Deltares
Kennis

Infrastructuur Nederland

De Nederlandse infrastructuur bestaat uit (spoor)wegen en kunstwerken, zoals sluizen, bruggen en tunnels. Deze infrastructuur draagt onze samenleving en economie. Terwijl de bestaande infrastructuur veroudert,... Lees verder

Partners van TNO
Contact

Drs. Peter Paul van 't Veen

  • Gezond leven in het Innovation for Development project