Geen idee te complex voor Embedded Systems Innovation

In samenwerking met industriële en academische partners en het ministerie van Economische Zaken, overbrugt Embedded Systems Innovation (TNO-ESI) de kloof tussen de beschikbare technologieën en de expertise om deze te vertalen naar embedded systemen.

Gewend als we zijn aan apparaten die met een druk op de knop doen wat we verwachten, zijn embedded systemen niet meer weg te denken uit onze samenleving. Maar wat verwachten we als gebruiker nu precies – nu en in de toekomst? Met Embedded Systems Innovation (TNO-ESI) brengen we bij TNO de gewenste functionaliteit in kaart en zorgen we met een combinatie van hardware en software dat ideeën en wensen ook kunnen worden toegepast.

De chirurg vindt het vanzelfsprekend dat hij zijn handelingen tijdens een operatie op een monitor volgt, en dat alle apparatuur om de patiënt heen ‘de rest’ automatisch doet. Een automobilist rekent erop dat de zelfrijdende auto zijn handelingen automatisch overneemt en meedenkt in het verkeer. De administratief medewerker die een printopdracht stuurt, verwacht dat de printer vanzelf de juiste papierbak en instellingen kiest. Het ontwikkelen van zulke embedded systemen vraagt om state-of-the-art kennis van softwaremethodieken, begrip van de complexe architectuur waarvan een apparaat deel uitmaakt en het vermogen om zich te verplaatsen in de verwachtingen van de gebruiker, ongeacht welke sector.

Managing complexity

Door de snelheid waarmee innovaties tegenwoordig plaatsvinden, groeit de kloof tussen de beschikbare technologieën en de beroepsbekwaamheid om een vertaalslag te maken naar embedded systemen. Met kennis van geavanceerde methodieken onderzoeken we samen met de industrie hoe deze kloof te overbruggen is. Dit doen we binnen TNO-ESI, dat sinds 2013 deel uit maakt van TNO. De expertise komt voort uit een publiek-privaat samenwerkingsverband van industriële partners (ASML, NXP, Océ, Philips, Thales), academische partners (TU Delft, Eindhoven en Radboud Universiteit Nijmegen, TNO) en het ministerie van Economische Zaken.

Managing complexity, dat is waar TNO-ESI sterk in is. Hoewel we ons met name richten op de hightechindustrie, zijn de methoden die we ontwikkelen schaalbaar en toepasbaar binnen andere industrieën.

TNO ESI symposium 2017

Benieuwd wat TNO-ESI voor u kan betekenen? Kijk op esi.nl

naar website
Partners van TNO
Contact