Het Geboortecentrum Onderzoek

In een samenwerkingsverband tussen Erasmus MC, NIVEL, Jan van Es Instituut, Universiteit Tilburg, UMCU, LUMC en TNO wordt het project 'Evaluatie van Geboortecentra in Nederland' (ZonMw 209020012) uitgevoerd. Doel van het Geboortecentrum Onderzoek is inzicht verkrijgen in de kwaliteit van geboortecentra en in de bijdrage die ze leveren aan de kwaliteit van de verloskundige zorg.

Geboortecentra zijn 'in'. Dit komt doordat het aantal vrouwen dat thuis wil bevallen afneemt en ziekenhuizen de toegenomen vraag om in het ziekenhuis te bevallen niet aan kunnen. Vrouwen kunnen in een geboortecentrum bevallen onder begeleiding van de verloskundige bevallen in een meer huiselijke omgeving. Indien nodig is het ziekenhuis dichtbij. Een geboortecentrum, al dan niet gelieerd aan het ziekenhuis, lijkt daarom een goede tussenoplossing. Bovendien kan kraamzorg eerder ingezet worden voor ondersteuning en kunnen er voorzieningen geboden worden die bij een poliklinische bevalling vaak niet mogelijk zijn, zoals de mogelijkheid voor de partner om te overnachten. Deze kenmerken dragen mogelijk bij aan verbetering van de zorg en aan betere perinatale uitkomsten. Maar een onderbouwde visie over de rol van geboortecentra in het systeem van verloskundige zorg ontbreekt, evenals inzicht in hun toegevoegde waarde, de kosten en de waardering ervan door gebruikers.

In het 3-jarig onderzoeksproject 'Evaluatie van geboortecentra in Nederland' wordt onderzocht wat de effecten van het introduceren van geboortecentra zijn op de kwaliteit en de organisatie van zorg, de ervaringen van cliënten en zorgverleners, de zorguitkomsten en de kosten en wat de implicaties daarvan zijn voor de verdere implementatie van geboortecentra in Nederland.

Lees meer

Wilt u meer weten?

Ga naar het Programma Zwangerschap en geboorte van ZonMW

Programma: Zwangerschap en geboorte
Roadmap

Youth: gezond, veilig en kansrijk opgroeien

Kinderen in Nederland groeien gelukkig vrij gezond op. Toch zijn er zaken die beter kunnen. Zo is er onder de jeugd meer overgewicht dan vroeger, zijn er meer gedragsproblemen en is er meer opvoedonzekerheid... Lees verder
Expertise

Expertisegroep Child Health

Binnen het expertisegebied Child Health ligt de focus op de volgende onderwerpen: Preventieve zorg voor kinderen vanuit het gehele kind benaderd; d.w.z. met oog voor de samenhang tussen fysieke, sociale... Lees verder

Partners van TNO
Contact