Hortivation

Stichting Hortivation (voorheen Storeka) richt zich op technisch innovaties en kennismanagement in de greenhouse technology. Haar internationaal opererende leden zijn actief met de ontwikkeling en wereldwijde levering van kasproductiesystemen. Hortivation heeft de ambitie om met en voor haar leden de toppositie van Nederland op het vlak van ‘Integrated growing system’ te waarborgen. Data wordt ook belangrijker als fundament voor de kringlooplandbouw.

Hortivation en TNO hebben een overeenkomst getekend voor een samenwerking op het gebied van innovatie binnen de greenhouse technology sector voor de periode 2018-2022. Deze overeenkomst geeft invulling aan de gezamenlijke roadmap waarin is vastgelegd op welke manier de komende jaren de innovatie versneld kan worden en welke projecten op het gebied van technologie en digitalisering samen met het bedrijfsleven worden ontwikkeld. 10 miljoen euro wordt geïnvesteerd ten behoeve van onderzoek binnen de sector. Doel van deze samenwerking is het versterken van de internationale koppositie.

In juni heeft Hortivation in samenwerking met AVAG, TNO en de topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen de roadmap ‘Greenhouse Technology’ gepubliceerd. Het doel van deze roadmap is het internationale netwerk verder uit te bouwen en Nederland toonaangevend te maken voor het realiseren van wereldwijde greenhouse delta’s voor fresh food en flowers. De roadmap is opgebouwd langs vijf pijlers. Deze vijf pijlers zijn: Robotisering, Digitalisering, Innovatieve kasconstructies en omhullingsmaterialen, optimaliseren van teeltsystemen en adequate klimatisering.

Wereldwijde interesse

Over de hele wereld is er steeds meer interesse en vraag naar fresh food en flowers. Aanleiding voor Hortivation om samen met het bedrijfsleven onderzoek te doen naar een betrouwbare en duurzame manier om betaalbaar, gezond en smakelijk vers voedsel te produceren. Nederland is de marktleider op het gebied van technologie in de glastuinbouw en deze positie zal worden versterkt door te blijven innoveren en dit internationaal toe te passen. Dit gaat verder dan alleen het ontwikkelen van betere kassen, ook wordt er gezocht naar nieuwe business modellen als 'Growing as a Service'.

Voor meer informatie: www.hortivation.nl 

Ons werk

CASTA/Kassenbouw: rekenwonder voor ontwerp van kassen

De Nederlandse glastuinbouw is wereldwijd bijzonder succesvol. Een belangrijke reden voor dat succes is het uiterst efficiënte ontwerp van de constructie van kassen. Het overgrote merendeel van kassen... Lees verder
Kennis

Glastuinbouw: verduurzamen met datagedreven bedrijfsvoering

De glastuinbouw is een belangrijke motor van de Nederlandse economie. De glazen tuinbouwkas met zijn technische installaties is een belangrijk exportproduct geworden. Nederlandse toeleveranciers exporteren... Lees verder
Kennis

Expertisegroep Building Physics & Systems

In de bouw ontstaan volop innovatieve ideeën. TNO helpt bedrijven (bouwbedrijven, toeleveranciers, architecten) die concreet te maken door kennisdeling en advisering. We zetten ons daarbij tegelijkertijd... Lees verder

Partners van TNO
Contact

Ing. Hans 't Hart

  • Tuinbouwkassen