MARIN (Maritiem Research Instituut Nederland)

De zee is een uitdaging voor mens en machine. Onderzoeksinstituut MARIN (Maritiem Research Instituut Nederland) biedt de maritieme en offshore-industrie en overheid gedegen kennis en onafhankelijk onderzoek.

Met gebruik van de nieuwste testfaciliteiten, waregroottemetingen en simulatoren en in samenwerking met een uitgebreid innovatie- en researchnetwerk realiseert MARIN haar doel: de ontwikkeling van schonere, veiligere en slimmere schepen en maritieme constructies. Het is dan ook geen verrassing dat TNO vaak de samenwerking aangaat met MARIN bij grote projecten met internationale impact. Ook nationaal werken de twee organisaties samen in de Topsectoren.

De juiste combinatie

TNO en MARIN werken al meer dan 40 jaar samen aan belangrijke internationale projecten en revolutionaire ontwikkelingen voor de sector. TNO beschikt over kennis en expertise op het gebied van onder andere systemen voor motoraandrijving, navigatie, systeemefficiëntie en op het gebied van constructie respons, simulaties en productie. MARIN beschikt over faciliteiten en mogelijkheden voor onderzoek naar aspecten van de hydrodynamica resulterend in bewegingsmodellen en belastingen. Samen vormen we een sterk team dat maritieme problematiek en ontwikkeling van alle kanten belicht.

Het juiste perspectief

TNO en MARIN worden elk afzonderlijk als kennisleider op hun terreinen beschouwd en beide organisaties erkennen het belang van samenwerking en innovatie op wereldwijde schaal. De toekomst van de maritieme sector ligt niet in de handen van bedrijven met een gesloten werkwijze, het zijn de bedrijven die samenwerken die de toekomst zullen bepalen. TNO is trots op de samenwerking met een gerespecteerde en gerenommeerde organisatie als MARIN.

Voor meer informatie ga naar de MARIN website

MARIN