Maritiem Kennis Centrum

Samenwerking is binnen de maritieme en offshore sector de sleutel tot innovatie. Het delen van kennis, middelen en ideeën door industrie en overheid is de meest effectieve manier om oplossingen van het hoogste niveau te ontwikkelen. Het Maritiem Kennis Centrum is een samenwerkingsverband tussen kennisleiders, experts uit de sector en de overheid en universiteiten.

Het streven is om een internationaal forum voor innovatie te worden. Als een van de oprichters speelt TNO een belangrijke rol binnen dit partnerschap. De eerste stap voor het versterken en verbeteren van de maritieme en offshore sector bestaat uit het wegnemen van barrières tussen landen, instanties en expertisegebieden. De grote innovaties van de toekomst zullen het resultaat zijn van het delen van kennis en toepassen van technologieën over de grenzen van disciplines heen, met als doel de ontwikkeling van nieuwe oplossingen voor maritieme uitdagingen.

Bron van kennis

TNO is meer dan een oprichter en lid van het Maritiem Kennis Centrum. Wij maken ook deel uit van het bestuur en het managementteam. Het is onze taak om kennis op het gebied van M&O ter beschikking te stellen en discussies te leiden die oplossingen opleveren. Wij adviseren, onderzoeken, ontwikkelen en testen innovaties die een revolutie voor deze sector zullen beteken en internationaal zullen leiden tot betere maritieme omstandigheden.

Samen sterk

Hoe meer experts we om de tafel verzamelen, hoe eerder we ons doel zullen bereiken: daadwerkelijke, bruikbare innovatie. Naast kennisleiders bestaat het Maritiem Kennis Centrum uit particuliere organisaties, overheidsinstanties, onderwijsinstellingen en militaire strategen. Samen zetten we de beste ideeën om in effectieve oplossingen. Het Maritiem Kennis Centrum bestaat uit:

  • TNO
  • TU Delft
  • MARIN
  • Koninklijk Instituut voor de Marine (onderdeel van de Nederlandse Defensie Academie)
  • Overige kennisleiders en grote spelers uit de sector die zich toeleggen op innovatie.

Voor meer informatie ga naar de Maritiem Kennis Centrum website

Maritiem Kennis Centrum