Parlement en Wetenschap

Het project Parlement en Wetenschap is gestart om te kunnen voorzien in de behoefte van Tweede Kamerleden aan wetenschappelijk kennis over actuele onderwerpen. Tweede Kamercommissies kunnen vragen om ontbijtbijeenkomsten, wetenschappelijke factsheets en netwerkverkenningen. Het initiatief kan uiteraard ook van de zijde van de wetenschap komen.

In Parlement en Wetenschap werkt de Tweede Kamer samen met De Jonge Akademie, de KNAW, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), TNO en de Vereniging van Universiteiten (VSNU).

De samenwerking startte in 2011, werd geformaliseerd in 2014 (convenant) en geïntensiveerd in 2019. Per 1 januari 2019 is TNO toegetreden tot het samenwerkingsverband en is de inzet van de wetenschapsorganisaties geïntensiveerd: van 0,5 fte tot 1,5 fte. In januari 2020 voegde de NFU zich bij de deelnemende wetenschapsorganisaties.

Ontbijtbijeenkomst

Tijdens een informele, besloten ontbijtbijeenkomst spreken wetenschappers met Tweede Kamerleden over een actueel onderwerp. Wetenschappers belichten dit onderwerp vanuit verschillende disciplines en invalshoeken. Kamerleden gebruiken de informatie voor het parlementaire debat. Een ontbijtbijeenkomst wordt meestal voorbereid met een position paper van de deelnemende wetenschappers.

Wetenschappelijke factsheet

Kamercommissies kunnen een wetenschappelijke factsheet aanvragen over een specifiek onderwerp. Wetenschappers kunnen ook eigener beweging een factsheet opstellen. De factsheet bevat een actueel overzicht van wetenschappelijke kennis over het onderwerp in kwestie en verwijzingen naar bronnen en andere publicaties.

Netwerkverkenning

Een netwerkverkenning biedt Kamercommissies een overzicht van wetenschappers met kennis op een specifiek gebied. De netwerkverkenning kan bijvoorbeeld worden gebruikt ter voorbereiding op een rondetafelgesprek, hoorzitting of ontbijtbijeenkomst. De netwerkverkenning wordt ook regelmatig gebruikt voor de selectie van auteurs van de wetenschappelijke factsheet (zie boven).

TNO heeft aan onder andere de volgende factsheets een bijdrage geleverd:

2020​​​ 2019 2018 2017 2016
Partners van TNO
Contact

Mr. Frank van den Heuvel

  • Public Affairs