Platform Schone Scheepvaart

Binnen alle onderdelen van de scheepvaart bestaat sterke behoefte aan schonere, milieuvriendelijkere werkwijzen en gebruik van ecologische materialen. Overheidsorganisaties, kenniscentra en particuliere bedrijven zijn allemaal op zoek naar milieubewustere alternatieven voor de scheepvaart van vandaag. Het is dan ook niet meer dan logisch dat deze groepen de samenwerking aangaan met het oog op de toekomst van maritieme ontwikkeling.

Samen met het Platform Schone Scheepvaart speelt TNO daarbij een belangrijke rol. Het Platform Schone Scheepvaart is een samenwerkingsverband van experts uit de sector, overheidsorganisaties en kennisleiders. Hun missie: nieuwe ideeën ontwikkelen en faciliteren voor een schonere scheepvaart en andere maritieme activiteiten.

Een platform voor verandering

Tijdens seminars en discussiegroepen bestaande uit experts brengt het Platform Schone Scheepvaart de beste denkers uit de sector bij elkaar om ideeën te formuleren, marktontwikkelingen en nieuwe wetgeving te bespreken en hun licht te laten schijnen over de problemen en doelstellingen met betrekking tot de nieuwe generatie maritieme ontwikkelingen.

Slimme bijdrage

TNO staat hoog aangeschreven als kenniscentrum voor de maritieme sector en levert een bijdrage aan het Platform Schone Scheepvaart in de vorm van expertise, kennis en informatie. Dankzij onze actieve betrokkenheid bij de besprekingen, onze presentaties tijdens seminars en onze positie als sectorexpert vormt TNO een essentieel onderdeel van het platform.

Wederzijds voordeel

Een groot aantal invloedrijke spelers binnen de sector – van scheepsbouwers (Scheepsbouw Nederland) tot reders (KNVR) en van havenbeheerders (Havenbedrijf Rotterdam) tot milieuorganisaties (Stichting de Noordzee) – heeft zich geschaard achter een gemeenschappelijk doel: schonere, milieuvriendelijkere schepen in kleinere, milieuvriendelijkere havens. Platform Schone Scheepvaart werkt niet alleen aan de toekomst van de maritieme sector, maar aan de toekomst van de hele planeet. Samen werken de leden van het platform aan een betere toekomst voor ons allemaal.

Voor meer informatie ga naar de Platform Schone Scheepvaart website

Platform Schone Scheepvaart