Veldacademie

Veldacademie. Het woord geeft letterlijk de betekenis aan: een academie in het veld. Veldacademie Rotterdam fungeert als kenniscentrum van de wijk en werkt vanuit een eigen, zichtbare locatie in het gebied. Hierdoor zijn we betrokken bij de bewoners waar het om gaat en de omgeving waar zij in wonen.

Intensieve interactie is mogelijk en we kunnen samen met bewoners, ondernemers en professionals werken aan duurzame oplossingen voor de opgaven in het gebied. Op de Veldacademie bieden we werkplekken aan onderzoekers en studenten uit verschillende onderwijsinstellingen. De studenten werken vanuit ons pand op de Grondherendijk aan diverse praktijkopgaven. De bedoeling is dat de studenten de realiteit van de wijk ervaren en met deze indrukken aan de slag gaan. Dit is in tegenstelling tot de grotendeels theoretische projecten aan de universiteit zelf. Daarnaast biedt de Veldacademie ruimte aan verschillende initiatieven uit de wijk en organiseren we regelmatig workshops en bijeenkomsten.

Achtergrond

Een goede informatiepositie is cruciaal om samenhangend en gebiedsgericht te kunnen plannen, sturen en werken. Er is behoefte aan een instrumentarium dat overzicht en inzicht geeft in integrale wijkontwikkelingsprocessen. Hiervoor is de Veldacademie in het leven geroepen. De Veldacademie stelt zich als doel deze aspecten te inventariseren en te visualiseren aan de hand van praktijksituaties in de wijk. De belangrijkste taken zijn:

  • het opbouwen van een goede informatie- en kennispositie op het gebied van wijktransformatie
  • de koppeling tussen onderzoek, onderwijs, beleid en uitvoering
  • het verbinden van sociaal, cultureel, economisch en fysiek
  • het opleiden van toekomstige professionals

Voor meer informatie ga naar de Veldacademie website

Veldacademie

Partners van TNO
Contact