VitaValley

VitaValley is een innovatienetwerk in de zorg dat erop is gericht om innovaties te initiëren, implementeren en actief uit te rollen over heel Nederland met als doel de kwaliteit van leven van ouderen, chronisch zieken en gehandicapten te verbeteren. TNO is lid van Vita Valley en wil in het netwerk van Vita Valley co-creëren met publieke en private partners. De inhoudelijke focus daarbij is vitaal ouder worden.

VitaValley is opgericht vanuit de behoefte aan een betere inrichting van de gezondheidszorg en een betere leefomgeving voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Het streven is om deze groepen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen, in een veilige en vertrouwde omgeving en op een manier die betekenis geeft aan hun leven.

Innovatie wordt steeds belangrijker in de zorg. Er is sprake van dubbele vergrijzing: het aandeel van ouderen in de totale bevolkingsopbouw neemt toe en mensen bereiken een steeds hogere leeftijd. Onder ouderen komen veel chronische ziekten voor en ook de groep gehandicapten in onze samenleving wordt steeds ouder. De vraag naar zorg neemt hierdoor toe, terwijl het aantal professionele zorgverleners afneemt. Wij willen deze groeiende kloof tussen vraag en aanbod helpen dichten.

Voor meer informatie ga naar de VitaValley website

VitaValley

Partners van TNO
Contact