VoltaChem: gebruik van duurzame energie in de chemie

VoltaChem is een industriegedreven Shared Innovation Programme voor de elektrificatie van de chemische industrie onder initiatief van TNO en de Topsector Chemie. Dit programma is gericht op het gebruik van hernieuwbare energie in de chemische industrie voor de productie van warmte, waterstof en chemicaliën.

Meer duurzame energie betekent meer kansen, nu zonnepanelen en windmolens steeds meer elektriciteit genereren. Het probleem is echter dat het elektriciteitsnet niet is berekend op de schommelingen in deze energietoevoer, met name op piekmomenten. Een deel van het overschot aan energie kan worden opgeslagen, maar direct gebruik hiervan door de industrie is ook een zeer veelbelovende optie.

VoltaChem bedient en werkt samen met de industrie en initieert en faciliteert de gezamenlijke ontwikkeling van technologie en nieuwe bedrijfsmodellen. Daarbij is het gericht op snellere innovatie en commerciële realisatie. Er worden nieuwe technologieën ontwikkeld en toegepast die speciaal zijn gericht op de omzetting van hernieuwbare zonne- en windenergie in warmte, waterstof en chemicaliën. Het programma omvat de gehele waardeketen en betreft zowel indirect als direct gebruik van elektriciteit binnen de chemische industrie.

Uitdagingen

Dit onderzoeksprogramma op het gebied van elektrificatie is begin 2015 van start gegaan en de eerste resultaten worden nu zichtbaar. Nadat in 2015 de roadmap is opgesteld, is in 2016 de VoltaChem-whitepaper ‘Empowering the chemical industry - Opportunities for electrification’ gepubliceerd. Daarin wordt de status toegelicht van verschillende vormen van elektrificatie:

  • Power-2-Heat: het omzetten van elektriciteit in warmte;
  • Power-2-Hydrogen: het door middel van elektrolyse omzetten van elektriciteit in waterstof;
  • Power-2-Chemicals: het door middel van elektrochemie omzetten van elektriciteit in chemicaliën en energiedragers, plus het gebruik van elektriciteit voor hoogwaardige producten.

Partner worden?

De volgende stap is de verdere ontwikkeling van de technologieën die in de whitepaper worden beschreven om deze bruikbaar te maken voor de chemische industrie. Bent u geïnteresseerd in de elektrificatie van de chemische industrie? Of wilt u direct betrokken zijn bij het onderzoek? VoltaChem nodigt organisaties uit om zich aan te sluiten bij onze community, die bestaat uit stakeholders uit de chemische industrie, de elektriciteitssector en de hightechindustrie en overheidspartijen. Deze community vormt een uitstekend platform om relevante stakeholders uit de gehele waardeketen te ontmoeten, kennis uit te wisselen en samen zakelijke mogelijkheden te verkennen.

Geïnteresseerd of partner worden?

Neem contact op met VoltaChem

naar de website
Kennis

VoltaChem voor elektrificatie in de chemische industrie

In het programma Voltachem richten de onderzoekspartners zich op het gebruik van hernieuwbare energie voor de productie van industriële warmte en groene waterstof. Maar ook op de productie van chemische... Lees verder
Roadmap

Sustainable Chemical Industry

Een duurzame chemische industrie die bijdraagt aan een duurzame samenleving. Daarvoor maakt TNO zich sterk onder de noemer ‘Sustainable Chemical Industry’. Met innovatief onderzoek in publiek-private... Lees verder

Partners van TNO
Contact

Martijn de Graaff

  • chemie
  • formulering
  • scheiding
  • proces
  • modulair