TNO Tech Transfer

Het Tech Transfer-programma van TNO zorgt ervoor dat de samenleving en het bedrijfsleven zo snel mogelijk van onze technologische innovaties kunnen profiteren door producten en diensten op de markt te brengen. Bijvoorbeeld door het oprichten van spin-off bedrijven. We nodigen ondernemers, (particuliere) investeerders en venture builders uit om met ons mee te doen.

Alles over ons Tech Transfer-programma

Het innovatie-ecosysteem

Zodra technologische innovaties er voldoende rijp voor zijn, kunnen onderzoekers hun krachten bundelen met investeerders, start-ups, scale-ups en partners om hun technologie op de markt te brengen. Via het Tech Transfer-programma brengen we de juiste betrokkenen bij elkaar om innovaties handen en voeten te geven en zo een directe impact te hebben in de samenleving. Zo creëren we toekomstig verdienvermogen voor Nederland.

Van technologie tot spin-off

In het Tech Transfer-programma kijken we of we van een interne technologie een nieuw bedrijf kunnen maken. Of dat we kunnen zorgen voor een licentieovereenkomst naar een bestaand bedrijf. Binnen projecten doen we onder andere marktonderzoek, stellen we een businessplan op en maken we afspraken. Na het succesvol afronden van het Technology Transfer-programma is er een spin-off met een gevalideerde waardepropositie en een businessplan. Inclusief een toegewijd team en de nieuwste technologie met intellectuele eigendomsrechten.

Online tutorials voor succes met TNO Tech Transfer